Ford Capri project

Project Mavis is almost complete, apart from the 9 ft long list still left to do!

More Videos...


Ford Capri 3 1981
Unser neuer Ford Capri Baujahr 1981. Einige Modifizierungen sind angebracht:)

Ten years of a restoration project- Capri RS2600 Race Replica
This is ten years of race car restoration project in 8:40 minutes. See other videos: Killing 1st engine in Dyno: https://www.youtube.com/watch?v=kdWjY-fL9Jg 2nd engine in Dyno:https://www.youtube.com/wat ch?v=a74qBoASVpA Race compilation of Season 2013:https://www.youtube.com/watch?v=mBzRnmYlIkI Music from Mikseri.net: Zenith Spot - Mother Funk Cooldown - The Chase Funktion - Hyperventlation Cover photo and last photo in video Tuukka Erkkilä.

Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!

Ford Capri Turbo Burnout
My Ford Capri running an S13 Nissan 200sx CA18DET engine burning some fat rubber.
Follow