Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Policija nedideli pazeidimai

Nufilmuota VLN. 2008


 


More Videos...


Policija neteisėtai apkaltina - teismas išteisina.
Vairuotojas M.Juškausas policijos pareigūnų neteisėtai apkaltintas absoliučiai pripažintas nekaltu, laimi bylą teisme. Nors dokumentai buvo pateikti, tačiau vairuotojas buvo apkaltintas, kad nevykdė teisėto policijos pareigūno nurodymo. Vairuotojo tylėjimą policija greit supranta, kaip atsisakymą duoti paaiškinimą t.y. elgiasi savo naudai. ADMINISTRACINĖ TEISĖ - ATPK 272 str. "Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo TURI TEISĘ ..., duoti paaiškinimus,...". Taigi galima sakyti tik tai, ką norima pasakyti. Nebūtina sakyti nei vieno žodžio ko pareigūnai klausia - adresas, darbovietė, pareigos, telefonas, išsilavinimas, kaip čia buvo..., kodėl skubėjote... ir t.t. http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=26&strnr=272 IKITEISMINIUOSE TYRIMUOSE BPK net nenumato apklausos be procesinių teisių - nukentėjęs, liudytojas, įtariamasis, kaltinamasis, tačiau administracinėje teisėje asmuo iš karto tampa PAŽEIDĖJU, neįrodžius tai teisme t.y. policija "nustato" kad tu kaltas ar ne. ADMINISTRACINĖ TEISĖ NUSTATO: 257 str. Įrodymų įvertinimas http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=26&strnr=257 Organas (pareigūnas) įvertina įrodymus (ATPK 256 str.) http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=26&strnr=256 pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. TAD KOKIA TEISINĖ SĄMONĖ PAS POLICININKUS (ORGANUS) AKIVAIZDŽIAI MATOSI IŠ VEIKSMŲ IR PRALAIMĖTŲ BYLŲ.

Rusijos policija gaudo greičio mėgėjus Pabėgimas nuo policijos - Lenktynės
http://www.autos.netne.net Rusijos policija gaudo greičio mėgėjus Pabėgimas nuo policijos - Lenktynės Facebook: http://www.facebook.com/automobiliu.supirkimas#!/auto.dar.lt

Motoroleris atsitrenkė į policiją
bėgo, nestojo, atsitrenkė. sužeisti du žmonės. Vilnius, 2008.11.08

Lietuvos Policija
Policija

Lietuvos Policija
lietuvos policija

Policija. Patruliai bėga nuo "nenaudingo" vairuotojo
Policija BĖGA nuo M.Juškausko, kuris jiems buvo "nenaudingas". Įstatymo leidėjas, LR Seimas, ATPK 272 str. nurodė, kokias teises turi ATP traukiamas asmuo-šito ir reikalavo vairuotojas, tačiau policininkai apsimeta aklais ir kurčiais, kadangi jiems nėra jokios naudos.... Vairuotojas bando pranešti per GARSIAKALBĮ, kad "kurtieji" išgirstų, tačiau bebačiai "nuskriaustieji" niekaip nenori girdėti garsiakalbio skleidžiamo garso. TEISME išgirsta pamato - įvyksta stebūklas, kaip Šv.Rašte :"AKLIEJI PRAREGI, KURTIEJI IŠGIRSTA" VALSTYBĖS ATLIKTA ŽALA http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50805&strnr=6.271 272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą byloje. http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=26&strnr=272 Šiuos patrulius pavyko pagauti tik teisme, kur juos ir "pasodino" ir liepė laukti, kol M.Juškauskas pateiks įrodymus (LR ATPK 256 str.) http://www.youtube.com/watch?v=BCHRysg-Jew MELAGIAI NIEKDARIAI NEMOKŠOS http://www.youtube.com/watch?v=PHjxk3F4TYQ&feature=related BYLA LAIMĖTA VAIRUOTOJO NAUDAI.

Rusiškas būdas užvesti automobilį
Daugiau linksmų ir įdomių video rasi: http://www.easywatch.lt

Kaip yra gerbiama policija - atidavė pagarbą.
Padėka prisidirbusiai policijai už "gerą" darbą

Policijos darbas
Kaip laikomasi KET

Tokia turėtų būti policija
Policininkai remontuoja merginos automobilį

Britva pabėga nuo mentų
Mentai nesugeba pavyti moco todėl lieka apgauti

Avarija savanoriuose(bikeshow)
mentai gaidziai

Daukšiai DragRace
DragRace daukšiuose liepos 5d. Vaz2106 VS BMW E30 chameleon.

BMW X5 4.4i Klaipeda
X5,E53, 4.4i, Lithuania

M.Juškauskas gerina policiją. Kaunas 2 dal. Apsupo dėl neteisėto ženklo 2005.
PRIE KAUNO LINK JONAVOS UŽ NETEISĖTO ŽENKLO "70" tykojo ir nepagrįstai traukti atsakomybėn ėmėsi Kauno r.PK patruliai. Buvo be pavardės lentelių, be miesto antsiuvo ant rankovės. Todėl Kauno ir Vilniaus AA teismuose amžinatilsį vadinome "su dideliu pilvu", o kitą "be...". Policijos atstovas protestavo. Teismas pripažino, kad apibūdinimas teisėtas - patys kalti, kad be lentelių. Toje vietoje Kauno policijos plėšikai daug metų iš daug vairuotojų atiminėjo pinigus (baudas) ir teisę vairuoti kai pagal EPT įtakotą ATPK balų virš 10. T.r. stresais ir baime policija žudė N žmonių gadindami jų sveikatą, gaišindami gyvenimo laiką. Patruliai prisikvietė Kauno spaudos ir TV biznio atstovų. Po jų atvyko Kauno r.PK komisaras VALDEMARAS ČYVAS (su džinsais), komisaras insp. ROMAS STANKEVIČIUS, komisaras insp. REMIGIJUS MEŠKAUSKAS (abu su patrulių kepurėmis), kriminalinės polic. spec. ERLANDAS LINGĖ, vėliau dar keli. Apkalbų ir išmislų žiniasklaidoje pardavėjai domėjosi tik jų kalbomis. Nei vienas nesidomėjo intervių MB ekipažo - Milvydas Juškauskas, Artūras Zadorožnyj ir V.S. Nelaukdami išvadų bylose žiniasklaidos biznio chuliganai MB buvusių asmenų veiksmus vertino patys. Apgavo laikraščių pirkėjus. Žurnalistikos biznio chuliganai apie bylų rezultatus MB ekipažo naudai laikraščių pirkėjus neinformavo. Netgi sarmatinant. Dėl Kauno policijos chuliganų lindimo MB ekipažas virš metų laiko dalyvavo bylose. M.J.LAIMĖJIMAI - pasiūlė ir paįtakojo, kad Policijos generalinis komisaras 2005-10-24 įsakymu nustatytų KELIŲ EISMO SĄLYGŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠĄ. http://www.policija.lt/isakymai/index.php?&sk=200&rub_id=214&irub_id=20 Juo visus Lietuvos PK įpareigojo nustatytais periodais nuolat apžiūrėti visų kelių ženklinimus surašant apžiūrų dokumentus. Per 7 metus "damušė", kad PD paskelbtų Tarnybinių pažymėjimų išvaizdą http://www.policija.lt/pranesimai/pranesimas.php?id=6315 Matuoklių Berkut neteisėtumo ginčyti nebeteko - M.J.vėliau įrodė kitoje byloje. M.J.PRARADIMAS - įspėjimas. Persiuntus bylą Vilniaus m. VPK suprato, kad tik vienintelį veiksmą M.Juškauskas vykdė abejotinai ar teisėtai - nepateikė jokių dokumentų. Todėl įspėjo. Nepateikė dėl būtinojo reikalingumo ir būtinosios ginties, kad išvengtų didesnės žąlos dėl neteisėto patraukimo atsakomybėn. Apskundus nutarimą Vilniaus AA teismui, liudyti vyko trys Kauno komisarai, ir abu patruliai. Tuo metu Lietuvoje buvo pūga. Teisėja dar nematytai "vaidinosi" :). Jos nutartį panaikino LVAT 2006-09-21 nutartimi. Taigi 5 val. MB viduje vyko juokingi dalykai teisėtai. O "Greitkelis" rašė "Kelių chuliganai...". Jokio teisės akto nuostatos nepažeistos - persėdo į automobilio galą, negyvenvietėje kalbėjo per MB garsiakalbį, neatsakynėjo policijai, neišlipo iš automobilio, neatsidarė nei durų, nei langų, nenusileido žaliuzių ir M.J.išbuvo nei pamatytas, nei nufilmuotas nei nufotografuotas :). A.Z. LAIMĖJO Lietuvai LVAT nutartį. Ja konstatuota, jog Laikinųjų leidimų vairuoti transporto priemones galiojimo terminų pasibaigimas ne vairuotojų, bet policijos problema. Tai tapo privalu visiems. http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=disk&fwd=komentarai.asp?dskID=47 636&view=1 A.Z.PRARADO 200 litų baudai, nes specialiai pasiaukojant važiavo todėl negalėjo nepervažiuoti ant žemės numestą juostą "Stop policija". Nepavažiuodamas 100 m nebūtų patrauktas atsakomybėn dėl Laikino leidimo vairuoti termino pasibaigimo ir nebūtų laimėjęs naudą visiems vairuotojams. A.Z. aukojosi. LIETOVOS STANDARTĄ „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas" LST 1405" galima nusipirkti st.departamente http://www.lsd.lt ŽR. TĘSINĮ.

Which car is faster? Which Car is Faster?
Similar 1/4 mile timeslips to browse:

2003 Honda Civic EX coupe: 6.525 @ 213.500
stephan papadakis, Engine: acura nsx, Turbos: twin 64mm Tires: toyo


1995 Honda Civic DX: 8.192 @ 174.080
Kenny Tran - Jotech, Engine: 1.8 Liter, Turbos: Garrett GT4202 Tires: M/T


2000 Honda Civic SI: 8.411 @ 175.320
Stephanie Eggum, Engine: B18C1, Turbos: GT42R 74mm Tires: Mickey Thompson


2003 Honda Civic ex: 8.680 @ 169.000
John Brown, Engine: b18c, Turbos: t72 Tires: gooyear


1990 Honda Civic DX Hatch: 9.200 @ 162.000
Jim, Engine: LS VTEC B18 LS Block and B16 Head, Turbos: T70 Tires: Full Slicks


1997 Honda Civic Coupe Dunlop NoLimit VTG: 9.439 @ 151.000
Witold Karalow, Engine: B16A, Turbos: GT40 Tires: M/T 28


1997 Honda Civic Coupe: 9.665 @ 150.000
Vogelsinger Sandor, Engine: B18B, Turbos: Garrett Tires: Yokohama,M/T


1995 Honda Civic vx hatchback: 9.680 @ 155.000
kyle, Engine: b18c1, Turbos: garrett gt4294r Tires: 24.5x8.5x13 m&h slicks


2007 Honda Civic 8th Civic SI: 9.849 @ 155.960
Everton Carvalho, Engine: K24, Turbos: GTX4202 Tires: M/T 24,5x8


1992 Honda Civic CX: 9.870 @ 145.660
Alexei Guinitaran, Engine: 1.8 L, Turbos: 60-1 Tires: M/T 24.5 x 9


1993 Honda Civic Street all motor : 9.871 @ 138.833
Adel tuning, Engine: drag cartel k26,


1998 Honda Civic Turbocharger: 9.930 @ 142.190
Angela Proudfoot, Engine: B18, Turbos: Turbonetics custom


1994 Honda Civic Coupe: 9.980 @ 145.580
Angel Robles, Engine: 1.8 acura integra gs, Turbos: 60-1 Tires: m&h


1993 Honda Civic cx: 10.050 @ 144.440
joytech, Engine: b18c, Supercharger: n/a Turbos: gt40/ Tires: 24.5 x 9.5


1996 Honda Civic EX Coupe: 10.081 @ 146.430
Shannon, Engine: B18C, Turbos: GT40/35R


1993 Honda Civic cx: 10.200 @ 142.000
dean, Engine: 2.0L gsr, Turbos: ITS 62-1 Tires: 24.5x8.5x14


1992 Honda Civic si: 10.350 @ 141.000
jared wahl, Engine: b18c1 block guarded 82mm stock sleeves, Turbos: t70 Tires: mickythompson 24.5x8x13


1996 Honda Civic DX LS1: 10.395 @ 132.610
Travis Chaney, Engine: LS1, Tires: 26x10.50 Hoosiers


1994 Honda Civic Coupe: 10.400 @ 137.860
John Brown, Engine: 1.8 acura integra gs, Turbos: t3/t4 Tires: m&h


1986 Honda Civic SI, AH5: 10.416 @ 125.000
Jimmy Fernandez, Engine: B16a, Turbos: GARRETT T3/T4 60mm / 63mm Tires: FRONT full slick M/H / BACK 205/R50/15 KUMHO ECSTA


 


©2014 DragTimes - Disclaimer