Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Policija nedideli pazeidimai

Nufilmuota VLN. 2008


 


More Videos...


Policija stabdo vairuotoja
Policija stabdo vairuotoja panaudojant pistoleta

Kaip musu pareigunai virsyja greiti
Mentai

Policija. Patruliai bėga nuo "nenaudingo" vairuotojo
Policija BĖGA nuo M.Juškausko, kuris jiems buvo "nenaudingas". Įstatymo leidėjas, LR Seimas, ATPK 272 str. nurodė, kokias teises turi ATP traukiamas asmuo-šito ir reikalavo vairuotojas, tačiau policininkai apsimeta aklais ir kurčiais, kadangi jiems nėra jokios naudos.... Vairuotojas bando pranešti per GARSIAKALBĮ, kad "kurtieji" išgirstų, tačiau bebačiai "nuskriaustieji" niekaip nenori girdėti garsiakalbio skleidžiamo garso. TEISME išgirsta pamato - įvyksta stebūklas, kaip Šv.Rašte :"AKLIEJI PRAREGI, KURTIEJI IŠGIRSTA" VALSTYBĖS ATLIKTA ŽALA http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50805&strnr=6.271 272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą byloje. http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=26&strnr=272 Šiuos patrulius pavyko pagauti tik teisme, kur juos ir "pasodino" ir liepė laukti, kol M.Juškauskas pateiks įrodymus (LR ATPK 256 str.) http://www.youtube.com/watch?v=BCHRysg-Jew MELAGIAI NIEKDARIAI NEMOKŠOS http://www.youtube.com/watch?v=PHjxk3F4TYQ&feature=related BYLA LAIMĖTA VAIRUOTOJO NAUDAI.

Durni Mentai (Lithuanian Police)

Rusiškas būdas užvesti automobilį
Daugiau linksmų ir įdomių video rasi: http://www.easywatch.lt

Mentai patruliai - tikrasis veidas :)
Mentai - mentavotos (viską draudžiančios) būtybės. Pasitaiko tokių ir Anglijoje. Filmukas parodo tikrą natūrą humoro pavidalu. Nors kadrai senoki, tačiau natūra (prigimtis)liko nepakitus.

BMW X5 4.4i Klaipeda
X5,E53, 4.4i, Lithuania

Policijos patruliai - ir kaime jiems trukdo
Lietuvos policijos patruliai tariasi suradę "pažeidėją". Bizniuką sutrukdo drąsūs paaugliai, kurie pradeda filmuoti. Policininkas nieko nedaro, kad užkirstų pažeidimui kelią t.y. keiksmažodžių vartojimą viešoje vietoje - jam tai daryti NEAPSIMOKA, juk galima susitarti su vairuotoju - ir NAUDA ir MALONUMAS ! Policininkai patys KET 155.5 p. pažeidę stovi ant šaligatvio, tačiau savo pažeidimo "nemato" ir protokolo nesurašo. DĖL INFORMACIJOS RINKIMO F I L M A V I M O L R K O N S T I T U C I J A 25 straipsnis 1. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 2.Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 3.Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. 4.Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 5.Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS 4 straipsnis. Informacijos laisvė 1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 2) neleisti skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo metu buvo iškreiptas; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 4) publikacijas ar laidas skelbti savo pavarde, slapyvardžiu ar anonimiškai. 2. Niekas negali būti verčiamas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, platinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų informaciją. 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo; 4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo; 5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose; 6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi fiksuojant teisės pažeidimus ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580&p_query=&p_t r2=

M.Juškauskas gerina policiją. Berkut 1 dal. 2005.
Žr.TĘSINIUS apie "Berkut". Dalyviai Andrius Petraitis, Artūras Zadorožnyj ir patrulis Andrius Radivonas. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

Daukšiai DragRace
DragRace daukšiuose liepos 5d. Vaz2106 VS BMW E30 chameleon.

Sezono atidarymas 2008 policijos pokstai
keli vaizdeliai is 2008 metu sezono atidarimo pareigunu pokstas :)

M.Juškaukas gerina policiją. 40 km mirksi ir moja Romas Slavinskas. 2000 metai.
40 km Vilnius - Kaišiadorys Lietuvos kelių policijos tarnybos Romas Slavinskas mirksėjo ir mojavo. Po šio filmo policija įsigijo švyturėlius, skritulius, garsiakalbius. Tada pastaba patruliams visuomenės buvo labai drąsiai/aršiai įvertinta. Kaip vertino LNK spręskite pagal komentatoriaus balsą :) - Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

M.Juškauskas gerina policiją. Molėtai 1 dal. 2005.
Molėtų r.PK. - Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

Audi Quattro race by SRT
S.R.T Winter Slalom Racing team Lithuania audi quattro drag drift rally slide b4 b3 b2 80 90 urquattro bes666

Mano avarijos kadrai
cia i mus ivaziavo masina

Which car is faster? Which Car is Faster?
Similar 1/4 mile timeslips to browse:

1978 Volkswagen Golf : 8.293 @ 175.100
16Vampir, Engine: 2.0L 16V ABF, Turbos: Extreme Tuners custom Tires: 26x10-15


1991 Volkswagen Golf 19E: 8.657 @ 165.440
16Vampir, Engine: 1.8 16V, Turbos: GTX4202R Tires: 23x7.5


2008 Volkswagen Golf GTI: 9.737 @ 144.310
Tasos Kakaris, Tires: MH


1989 Volkswagen Golf 19E: 10.006 @ 142.410
Boba, Engine: 2.0L 16V KR, Turbos: GT4094R


1998 Volkswagen Golf 19E: 10.006 @ 142.410
Boba, Engine: 2.0L 16V ABF, Turbos: GTX42 Tires: 205/50-15


1991 Volkswagen Golf 2 GTI 19E: 10.371 @ 140.433
Boba, Engine: 1,8L 16V KR, Supercharger: Garrett GT40R Turbos: Single Turbo Tires: MT Drag


1990 Volkswagen Golf 1.8t 20v: 10.598 @ 134.570
James Hodson, Engine: 1.8t, Turbos: IHI VF34/20 Tires: M and H Racemaster slicks


1981 Volkswagen Golf 1.9 PDtdi: 10.678 @ 128.000
Fekete Tams, Engine: 1.9 PDtdi, Turbos: Gyula Tires: MH racemaster


2006 Volkswagen Golf V GTI: 10.832 @ 128.920
sotiriou konstantinos, Engine: 2.0l, Turbos: garrett gtx3076


2004 Volkswagen Golf 1.8T: 10.855 @ 126.820
Casper, Engine: Modified 1.8 T, Supercharger: gReddy Turbos: Modified Stock Turbo Tires: Toyo


1991 Volkswagen Golf 19E: 10.880 @ 132.350
Boba, Engine: 2.0L 16V KR Turbo, Turbos: GT3582R Tires: Toyo Drag Slicks


1983 Volkswagen Golf MK1 G60: 12.094 @ 115.000
Holger Wentzel, Engine: 1.8l 8V-G60, Tires: MT 22.0/8.0-13


2011 Volkswagen Golf R20: 12.253 @ 111.850
Mohamed Faiz Rassool, Engine: 2.0 FSI, Supercharger: N/A Turbos: FACTORY K04


2003 Volkswagen Golf Golf MK4 GTI 1.8T 4motion: 12.320 @ 114.000
Dorin, Engine: 1.8T AUM, Turbos: GT3071 Tires: 225/40/18 yokohama parada


2014 Volkswagen Golf 7 Gti : 12.600 @ 113.700
Junaid ally, Engine: Stock, Turbos: Stock Tires: Hoosiers


1987 Volkswagen Golf : 13.200 @ 110.000
John, Engine: 2035 cc 16v, Tires: yoko slicks


1982 Volkswagen Golf 1.9 PDTDI: 13.610 @ 108.060
Csaba Parczai, Engine: 1900cm3 130Hp-pumpe-dse PdTdi, Turbos: KKK-BV50 Tires: 215/40R16street;185/55r15slick on track


1989 Volkswagen Golf mk2 vr6: 13.960 @ 98.920
Joel Babb, Tires: semi slicks


1989 Volkswagen Golf : 13.960 @ 98.200
Joel Babb, Tires: Avon Semi Slick


2008 Jaguar Super V8 : 14.010 @ 104.210
NA, Tires: Pirelli P6 Four Season


 


©2015 DragTimes - Disclaimer - Contact Us