Ford Capri - Australian TV commercial (1969)

Aussie ad for the nifty Capri. Transferred from a 16mm film print in my collection by James Paterson.

More Videos...


Ford Capri Mk1 adverts
Two vintage adverts for Ford Capri Mk1.

Falcon TV Ad 1963
1963 Falcon Australia TV Ad

Ford Capri Documentary - The Car is the Star Part 1
The Car's the Star presented by Quentin Wilson. This documentary is in two parts and is all about the Ford Capri. I've had eight Capris, so this is just up my street, I hope it is yours - enjoy! This is part 1

Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!
Follow