Mentai (in Russian)

A policeman wants some money any way

More Videos...


Lietuvos policijos patruliai džiaugiasi radę VIBRATORIŲ
Lietuvos policijos patruliai kartu su TV 3, šiurkščiai pažeidę asmens privatumą, atlikę asmens daiktų apžiūrą , rado pas turtingą vaikiną VIBRATORIŲ, todėl pradėjo džiaugtis ir juoktis iš malonumo, atskleisdami tikrąją savo prigimtį. Ne ką geresnis TV 3 parodomosios-pop šou laidos "KOMANDA" komentatorius. Komentuoja...."tai rimta mašina, joje - dar rimtesni ŽMONĖS, besivežiojantys RIMTĄ GRĖSMĘ keliančius DAIKTUS" TV 3 Komentatorius dalyvauja PAŽEIDIME KARTU su PATRULIAIS - pažeidžiamas ASMENS PRIVATUMAS. Apie tai TV 3 komentatorius nepratars nė ŽODŽIO, todėl kas mato būtinai pamatys. Taip tik eilinį kartą "KOMANDA" parodo, kaip TV 3 vykdo savo "profesinę pareigą", bei "profesinę etiką". TV 3 komentatorius nesugebės pateikti JOKIŲ asmens daiktų apžiūros protokolų, jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti teisėtus patrulių veiksmus, kas dar kartą įrodys, kad buvo pažeistas apžiūros metu asmens privatumas ir asmens apžiūros tvarka. TV 3 laidoje, valdžios institucijos policijos tarnautojai, kurie pagal valdžios nustatytą tvarką yra TARNAUJANTYS ŽMOGUI asmenys, pavadinami VALDOVAIS t.y. F A R A O N A I S. F A R A S nuo (graik. Pharao didelis namas) vėliau įgyjo reikšmę didelis ūkis, dar vėliau valdovas, o pastaruoju metu įprasta prasmė Egipto valdovas. Ne policijos diktatorių valdomoje šalyje taip vadinti pareigūnams absoliučiai netinka. Policininkas valdytojas (teikia LRS nustatytus žmonių tarpusavio santykių valdymo patarnavimus, t.r. TARNAS - VALDYTOJAS), bet NE VALDOVAS, kadangi pagrindinė pareigūnų atstovaujamos įstaigos pareiga nustatyta LR KONSTITUCIJOS 5 str. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, Valdžios galias riboja Konstitucija. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm Iš POP ŠOU REKLAMINĖS laidos matyt, kad tautai surinkti asmenys vaizduojami, kaip VALDOVAI FARAONAI. Motyvas aiškus su didybės manijos aspektais, todėl į policiją ir priimami FARONAI NAPOLEONAI MENTAI ir kitokie panašūs asmenys, tačiau labai įsižeidžia, kai juos pavadini MENTAIS FARAIS ir "pripiešia" bylų už policijos vardo įžeidimą. TV 3 komentatorius nesugebės pateikti nei vieno įrašo, kad patruliai įvykdę apžiūrą savo veiksmus užfiksavo taip, kaip reikalauja policijos patrulių veiklos instrukcija http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=206118 LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO Į s a k y m a s 2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 660 Vilnius

mentai

Чё попало! Куда попало? Томск
Не советую именно так общаться если вы нахватались верхушек в области правовых знаний , как быть с гайцами и других проблемах на дороге ,узнаете в моей группе http://vk.com/dtp70 Инспектор и стажёр ГИБДД ГАИ останавливают меня в Томске зачем то . Чё попало .

mentai pakuoja
ruoble mentai ima
Follow