Rotary Suzuki Samurai VS 07 6spd Mitsubishi Eclipse

Rotary 12A powered Suzuki Samurai VS 07 6spd Mitsubishi Eclipse street racing in Orlando Florida

More Videos...


Toyota supra vs Suzuki Samurai
Biggies samurai vs BM Supra

Turbo Samurai vs Rotary Samurai

Suzuki Samurai with a turbo rotary

suzuki rotary
javier suzuki Incredulo racing team
Follow