Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

M.Juškaukas gerina policiją. 40 km mirksi ir moja Romas Slavinskas. 2000 metai.

40 km Vilnius - Kaišiadorys Lietuvos kelių policijos tarnybos Romas Slavinskas mirksėjo ir mojavo. Po šio filmo policija įsigijo švyturėlius, skritulius, garsiakalbius. Tada pastaba patruliams visuomenės buvo labai drąsiai/aršiai įvertinta. Kaip vertino LNK spręskite pagal komentatoriaus balsą :) - Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/


 


More Videos...


M.Juškauskas, Lietuvos sostinė Vilnius, Lietuva, 2010.
Milvydas Juškauskas, Vilnius, Lietuva, Mercedes Benz E500 4 Matic ankstesnis modelis, 2010.

M.Juškauskas gerina policiją. Girtas iš VPK. 2006.
Andrius Petraitis - vadovavo filmavimui ir kalbino. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

Policijos patruliai nežino nei savo nei piliečių teisių.
Reikalauja L E I D I M O filmuoti, kai LEIDIMO N E R E I K I A (viešoje vietoje).Pirmam epizode sako:" GREITĮ VIRŠYJOT", o kai paprašo liudininkų-sako: "VAŽIUOKIT". Tai kaip čia yra PAŽEIDĖ KET AR NE?!? O gal "nesusitarė" ...., nes kamera sutrukdė. Kiti analogiškai, draudžiantys viską kas jiems trukdo ir atskleidžia jų nešvarius darbelius. Policija T E I S I Š K A I beraštė - priimami tie, kur kitur nepritapo. V.Grigaravičiaus interviu http://www.youtube.com/watch?v=H3zbMbNb4l0&feature=channel_page LR VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238730 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus jam priklausančioje valdoje; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi renkant informaciją, jei yra pagrindas manyti, kad fiksuojami teisės pažeidimai. LR TEISMŲ ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301040&p_query=&p_t r2= 38 straipsnis. Bylų nagrinėjimo teismuose eigos ir rezultatų fiksavimas 3. Teismo posėdžio eigai, įrodymams fiksuoti bei tirti proceso įstatymų nustatyta tvarka gali būti daromi garso ir vaizdo įrašai, filmuojama ir fotografuojama ar naudojamos kitos techninės priemonės. Apie techninių priemonių panaudojimą pažymima teismo posėdžio protokole, o įrašai ar kitokio fiksavimo rezultatai pridedami prie teismo posėdžio protokolo arba saugomi su byla. 4. Proceso šalys, įgyvendindamos savo procesines teises, proceso įstatymų nustatyta tvarka gali daryti teismo posėdžio garso įrašą. 5. Kitiems asmenims draudžiama teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti kitas technines priemones.

M.Juškauskas gerina policiją. M. Riomerio universitetas 2006.
Mykolo Riomerio universitetas, vedantysis Rimvydas Paleckis, dėstytojai, studentai, pareigūnai. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

Which car is faster? Which Car is Faster?
Similar 1/4 mile timeslips to browse:

1994 Mitsubishi Mirage : 9.580 @ 150.000
Dave Reid, Engine: 4G63t, Turbos: Garrett


1995 Mitsubishi Mirage : 10.200 @ 139.000
chris laffarette, Engine: 4g63, Turbos: 20g Tires: dragster


1995 Mitsubishi Mirage : 11.245 @ 126.100
Christian Wade, Engine: 2.4L block, DOHC head, Turbos: Holset HY35W Tires: Mickey Thompson ET Drag 26/10-15


1991 Mitsubishi Mirage 4door LS: 11.940 @ 120.000
Brandon Finch, Engine: 4g63t, Turbos: big 16g Tires: Hoosier


2005 Saab 9-2x : 13.253 @ 102.520
TheChurt, Engine: 2.0, Turbos: FP 16G Tires: Sumoto


1996 Mitsubishi Mirage GT-M: 13.313 @ 111.875
Miranda Roelofsen ( Female), Engine: 2.0 4g63t evo 5, Supercharger: NO Turbos: Stock Tires: Toyo proxes R888


1992 Mitsubishi Mirage RS Turbo: 13.780 @ 102.270
Jerik Jarlego, Engine: 4g93t, Supercharger: n/a Turbos: TDO4H Tires: Advan AD07 195 55 15


1985 Mitsubishi Mirage Turbo: 14.200 @ 100.000
SAUL RAPOSO JR., Engine: 1.6 liter SOHC, Turbos: mitsubishi 14b Tires: 195/60/14 street rad


1996 Mitsubishi Mirage RS: 14.530 @ 94.730
Jarred, Engine: 4g92 (1.6L MIVEC),


2005 Saab 9-2x Aero: 14.710 @ 92.010
CD,


2005 Saab 9-2x Aero: 14.800 @ 92.000
Brian,


1999 Mitsubishi Mirage LS: 14.847 @ 92.200
Mitsutech, Engine: 1.8 lt., Tires: Marshalls 340 treadwear


2005 Saab 9-2x Aero: 14.904 @ 92.610
Matt,


1995 Mitsubishi Mirage LS: 16.605 @ 81.830
Josh Newucm, Engine: 1.8, Tires: Kuhmo


1998 Mitsubishi Mirage : 17.045 @ 79.280
Rogercordia,


1999 Mitsubishi Mirage GLI: 17.691 @ 75.260
Travis Linger, Engine: 1.5 litre SOHC, Supercharger: no Turbos: no Tires: toyo 215/35/18


1998 Mitsubishi Mirage ls: 17.702 @ 81.474
Mike Gibson, Engine: 1.8L,


97 Mitsubishi Mirage : 18.230 @ 70.000
Ronald Malamug, Engine: 1.6 sohc mitsubishu/4G92, Tires: yokohama


 


©2015 DragTimes - Disclaimer - Contact Us