M.Juškaukas gerina policiją. 40 km mirksi ir moja Romas Slavinskas. 2000 metai.

40 km Vilnius - Kaišiadorys Lietuvos kelių policijos tarnybos Romas Slavinskas mirksėjo ir mojavo. Po šio filmo policija įsigijo švyturėlius, skritulius, garsiakalbius. Tada pastaba patruliams visuomenės buvo labai drąsiai/aršiai įvertinta. Kaip vertino LNK spręskite pagal komentatoriaus balsą :) - Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

More Videos...


M.Juškauskas gerina policiją. 40 km mirksi ir mojuoja Romas Slavinskas. 2000 metai.
Policija daugiau taip nebedaro :) - Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

M.Juškauskas gerina policiją su Lietuvos Karalystės ženklais santvarkos atstatymui. 2014.
Milvydas Juškauskas. 卐 卍 Lietuvos Karalystės ženklais Gediminačių stulpais, Dvigubu kryžiumi, Baltuoju raiteliu paženklintai policijai - turimų įrodymų tyrimų išvados - RESPUBLIKINĖ SANTVARKA NETEISĖTA su visa jos teisėkūra. Sarmatiją Europinę perkeitė į LDK-Karalystę, pagal 1795, 1831, 1863 m. įvykius ir 1905 m. Vilniaus Didžiojo Seimo nutarimus 1918.02.16. atkurta ne Respublika, bet anksčiau buvusi vadinama LDK, o atkūrimo veiksmų dokumentuose patikslintai vadinama Lietuvos Karalystė su ankstesne Baltojo raitelio, Vyties, Vyčių vėliava (Trispalvę sukūrė vėliau) ir laikinai buvusiu Lietuvos Karaliumi Mindaugu II von Urach. 1991.03.11. akte žodžio "respublika" nėra - remiasi 1918.02.16. aktu, kuriame "respublikos" nėra. 1992 m. LR Konstitucijos priėmimo procesas ir turinys palankūs Lietuvos Karalystei. Respublikos galimybėmis nebeįmanoma padaryti daug ko kas naudinga. Tikslinga atstatyti Lietuvos Karalystę ir jos instrumentais panaikinti nenaudingus, įgyvendinti naudingus dalykus, patvirtinti kas naudingai sukurta LTSR ir LR metu. . Pagal daugybę visame pasaulyje randamų įrodymų ir duomenų išvadas į Kvedlenburgo analuose pavadintą Litua, e-Litus vadų vietovę (dabar vadina Lietuvą) Sarmatijoje Europinėje, Karalius Palemonas (Polemo II) pagal 16-me amžiuje įdiegtą iškreiptą Romos Popiežiaus Grigaliaus kalendorių sunkiai suvokiamai, bet nelabai daug prieš neva 1000-ius metų atsikėlė iš Ana_Tolije. Ją užgrobus vadinama Tur_schia, Tur_cia, o dabar vadinamomis lietuvių ir žemaičių kalbomis (samo_getų, gotų – vienas Gotas vaizduojamas ant kryžiaus, o Lietuvoje dar ir su Gotų ženklu Saulės namų giminės ženklu – Saule už galvos) pervadino į Turkija. Pagal duomenų visumos išvadas versi_ją (nepateikę patikimesnių įrodymų nenuversite), kad vienas Polemono sūnus įkūrė antrąjį Kaunas (kirtis ant A - kAunasi) nes pirmasis Kaunas liko dabar vadinamoje Turkijoje. Kad Palemono anūkas apsistojo Kernavėje - kasinėjimų metu rasti tapatūs daiktai ir ženklai - svastikos ir kt. Duomenyse nurodyta, kad Romos imperatoriumi tapusio Nerono (Nero) įvardijamas pusbrolis Palemonas, kuris buvo Nero varžovas tapti Romos Imperatoriumi, į dabar vadinamą Lietuvą atsikėlė kartu su 500 kilmingų Romos imperijos didikų šeimomis, Veni_tie (atsiskyrę ant salų) dabar vadinamos Vene_cia, Vene_ci_ja, įkūrėjais, prieš tai vadintais Etruskais (Į_tą_lyja kalba juos vadina Etruschi, gal teisingiau atrūšiai, atrūšiuoti) anksčiau gyvenusiais ir vietovėje Etrurija (At_rūrija), netoli Pompėja (pampsta ugnikalnis Vežu_vis žemes) dabar Toskania (Tą_Skania). . Etruskų ženklinimuose ir Karaliaus Palemono bei jo palikuonių Gediminaičių ir Karaliaus Gedimino veiklos vietose randami daiktai su svastika ir kiti ženklai, t.sk. ir kuriuos po 500 metų naudojo Karaliai Prancūzijos (Galia, Gali_ja). Tokie įrodymai ir Iš_Pana, Par_tų_galą, Asia - Ašia (ašis - mažoji Azija), Inde (Indija), Ti_be_tą, sostinė Kad_man_du, Gi_mala_jai (Himalajai), Butan, Kitai (Kinija), Koryje ar Kur _ėję (Korėja), Pirma (Birma), Tai_landa, Kampu_či_ją, Indo_nešia (Indonesia) ir kt. . Iš Litua vadovavo Sarmatijos gynybai nuo Romos imperijos samdinių puolimų. Pagal turimus įrodymus dvejus metus buvo taikos sutartis ir dabartinė Lietuvos teritorija buvo Romos imperijos protektoratas Marcus Aurelius ir jo sūnaus Commodus “globoje” – Sarmaticus Maximus. Paskui vėl kariavo kol Konstantinas Didysis užgrobė buvusius Palemono valdytą sankryžą toje vietoje kur dabar vadinamas Stam_bul, Stambus bulius, Stambi bulė (teisė) ir įvedė krikščionybę kaip Imperijos tikėjimą, kurio atstovus anksčiau žudė. Pagal daug įrodymų nuo 16-o amžiaus praeities duomenis naikino, slėpė, perdarydavo katalikų vienuoliai ir Romos imperijos tęstinumo Šventosios Romos imperijos katalikų įkurtuose universitetuose ir iki dabar jų valdomuose per Va_Tik_Ana (pastatytas ant etruskų kapinių), Popiežiaus įtakos ES šalių Karalių sistemą ir kt. organizacijas. . Kaunas(i) miesto tarnautojas polį_čia (tinkamoje vietoje įstatydavo polį stulpą koplytstulpį ir aplink jį statydavo naują miestą). Tačiau poli_čia savo smegenų atmintyse neturi ĮSTATYTŲ pasaulinės reikšmės duomenų ĮSTATYMŲ, todėl nesupranta kas sudaro didžiausią grėsmę Lietuvos valstybei ir jos žmonėms, ką nuo ko ginti, o ką užpuldinėti trukdant veiklą, erzinant, o pasekmėje patys dejuoja dėl finansinių pasekmių ir nepagarbos. ĮSTATYMŲ rašytojai smegenų atmintyse irgi kažin ar turi tinkamų Pa_Saulinių (Saulės namų dinastijos) duomenų ĮSTATYMŲ. Tokia santvarka gerai neveikia ir pagal sukūrimo schemas gerai veikti nebegali. Tai įrodo esminiai Lietuvos RESPUBLIKOS veiklos rezultatai. .

M.Juškauskas gerina policiją. Kelias 1 dal. 2005.
Komisarai nebebuvo "stogais". Visus statinius statytojai nusikėlė - patys juokėsi :) - Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

M.Juškauskas gerina policiją. Girtas iš VPK. 2006.
Andrius Petraitis - vadovavo filmavimui ir kalbino. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/
Follow