ivars e30 turbo - 1020whp

bromsning hos ärtan på ppf 2012

More Videos...


MVI 3808

E30 Turbo - Test på gatan
E30 turbo - Test på gatan

BMW E30 Turbo - Absolutely Insane
BMW E30 turbo - Absolutely Insane

Ivars BMW E30 Turbo 1000hp+ Vs Nissan S13/BMW S38 @ VSC Streetrace 2011 Joberg
Ivars BMW E30 turbo 1000hp+ Vs Nissan S13/BMW S38 @ VSC Streetrace 2011 Joberg
Follow