Montero Sport 3.5 Aero Exhaust 2525XL Part 2

Test the Aero Exhaust muffler on the road

More Videos...


Mitsubishi Pajero Sport Offroad Crash Compilation 2015 HD
(mitsubishi pajero sport 2015, mitsubishi pajero sport 2015 indonesia, mitsubishi pajero sport 2015 interior ,mitsubishi pajero sport 2015 review, mitsubishi pajero sport 2015 india, mitsubishi pajero sport 2015 test drive, mitsubishi pajero sport 2015 thailand, mitsubishi pajero sport 2015 off road, mitsubishi pajero sport 2015 india review, mitsubishi pajero sport 2015)(mitsubishi pajero sport 2015, mitsubishi pajero sport dakar 4x4 indonesia, mitsubishi pajero sport dakar, mitsubishi pajero sport off road, mitsubishi pajero sport 2014 indonesia, mitsubishi pajero sport 2016, mitsubishi pajero sport indonesia, mitsubishi pajero sport exceed, mitsubishi pajero sport crash test, mitsubishi pajero sport review)(mitsubishi lancer evolution x, mitsubishi mirage, mitsubishi delica, mitsubishi, mitsubishi outlander sport 2014 indonesia, mitsubishi outlander, mitsubishi pajero sport, mitsubishi lancer, mitsubishi mirage sport, mitsubishi evo)(pajero sport 2014 indonesia, pajero sport 2014 review, pajero sport 2014 modified, pajero sport 2014 interior, pajero sport 2014 crash test, pajero sport 2014 top speed, pajero sport 2014 off road, pajero sport 2014 vs fortuner, pajero sport 2014 test drive, pajero sport 2014 india review)(pajero sport 2014, pajero sport vs fortuner, pajero sport 2015, pajero sport dakar, pajero sport dakar vs fortuner vnt, pajero sport modifikasi, pajero sport offroad, pajero sport indonesia, pajero sport 2015 indonesia, pajero sport 2016)(pajero sport, pajero sport 2014, pajero sport vs fortuner, pajero sport sport dakar, pajero sport dakar vs fortuner vnt, pajero sport modifikasi, pajero sport offroad, pajero, pajero vs fortuner, full HD)

2015 Mitsubishi All New Pajero Sport
2015Mitsubishi All New Pajero Sport

2015Mitsubishi All New Pajero Sport
ที่มา http://www.headlightmag.com/ 2015 ถือได้ว่าเป็นปีทองของตลาด SUV ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานรถกร ะบะ หรือที่ หน่วยงานภาครัฐของไทย เรียกว่า PPV อย่างแท้จริง เพราะปีนี้ ผู้ผลิตแทบทุกค่าย ทั้งรายเก่า และหน้าใหม่ ตั้งพร้อมใจกันส่งทหารศึก ของตน เข้าร่วมประลองสรรพกำลังอย ่างพร้อมเพรียง ชนิดที่ไม่เคย เป็นมาก่อน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก การคิดคำนวนภาษีสรรพสามิต อัตราใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกั บการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อ กไซด์ มาก ยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่าน มา จะถูกบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2016 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ ราคารถยนต์ที่ปล่อยก๊าซ CO2 สูงเกินกว่า 150 กรัม/กิโลเมตร ต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่า งหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่านต่อท ี่http://www.headlightmag.com/mitsubishi-all-new-pajero-sport-%E0%B9%80 %E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0 %B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B9 %80/

Jeep Grand Cherokee and Mitsubishi Pajero Sport, Алешино, Сыктывкар
Забавные покатушки двух отчаянных...))))
Follow