ga16 rojo speed shop vs 300srt8

ga16 20 psi vs srt8 cai, diablo with custom tune, no cats

More Videos...


ga16 rojo speed shop 291.47 whp 283.53torque
ga 16 rojo speed shop t25t28 hybrid 21 psi

ga16 rojo speed shop vs 240sx big turbo
240sx turbo ? 15 psi ga 16 t25 24 psi gana ga16

ga16 rojo speed shop
tsuru 1.6 16 v turbo clutch patinando 19 psi

ga16 rojo speed shop dyno 275whp 273tq
segunda corrida a 21 psi
Follow