2006 - Ghyslain Beaulieu's 200mph Turbo Lebaron

2006 - Ghyslain Beaulieu's 200mph turbo Lebaron IHRA Top Sportsman

More Videos...


Ghislain Beaulieu Twin Turbo Chrysler Lebaron - Pont-Rouge 2011
Ghislain Beaulieu Twin turbo Chrysler Lebaron - Pont-Rouge, 9 juillet 2011

LEBARON Turbo vs R/T turbo
MOPAR vs MOPAR 2.5T vs 2.4T tun vs mario win:mario

Turbo lebaron blow off
88 Chrysler lebaron 2.5 turbo Hks bov

88 Lebaron TURBO** fully built
turbo rare 5 speed turbosmart bov
Follow