Miroslav Sládek - Cikáni 2010

© Česká televize 1996--2010

More Videos...


Miroslav Sládek - řádění přivandrovalců 2016
Řádění přivandrovalců a jejich neúcta k zákonům a zvyklostem naší země je alarmující. Znásilňování, povolené jejich Koránem, krádeže, vytváření státu ve státě, výchova teroristů v mešitách. To vše si žádá jasné NE z naší strany a odpovídající opatření. Proto předkládáme návrh komplexního řešení politické, ekonomické i sociální krize, který ukončí jednou provždy řádění přivandrovalců a zajistí naší zemi a našemu národu nerušenou perspektivu.

Sládek a cikáni

Karel Schwarzenberg - názor na romy / cikány

Ciganka napadla kostolnicku, kaplana i policajtov.
Follow