Russian Army Parade Rehearsal 2011

The general parade rehearsal for the victory parade of 2011. Moscow, Red Square, 7 May 2011.

More Videos...


CẢNH SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM - 2010
HÌNH ẢNH MỚI VỀ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN. ĐỪNG DẠI DỘT TRỞ THÀNH TỘI PHẠM SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

North Korea army parade-朝鮮軍隊閱兵-北朝鮮軍のパレード
North Korea army parade-朝鮮軍隊閱兵-北朝鮮軍のパレード

Russian Armed Forces 2014 in Action - Forças Armadas Russas 2014 - Russian Military Power 2014
Russian Armed Forces 2014 in Action - Forças Armadas Russas 2014 - Russian Military Power 2014 . Music1: Grey Heaven Fall - Swansong Of Your Dream (Последняя Песнь Твоей Мечты) Music 2: Grey Heaven Fall - Grey Heavens of Autumn (Серые небеса осени) Site: http://greyheavenfall.com/ NO RE-UPLOAD, NO REUSE

Japanese Military Parade
JSDF Military Exercise.日本陸上自衛隊演習. 0:05 陸軍分列行進曲 Rikugun Bunretsu Kōshinkyoku. 10:55 水師営の會見 Suishiei No Kaiken.Marche Defile L'armee Japonaise,King Twin 軍歌 Music cd.
Follow