รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-70 | DC-70G Part 1

คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-70 และ รุ่น DC-70G http://www.kubotaudon.com https://www.youtube.com/watch?v=jKxbanwnlAI | part 2 http://www.youtube.com/watch?v=SnUC0jOKrW8 | part 3

More Videos...


รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-70 | DC-70G Part 2
คู่มือการใช้งานและการบำรุ งรักษา รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-70 และ รุ่น DC-70G http://www.kubotaudon.com https://www.youtube.com/watch?v=t4Oul6LUvuU | part 1 http://www.youtube.com/watch?v=SnUC0jOKrW8 | part 3

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-70 | DC-70G Part 3
คู่มือการใช้งานและการบำรุ งรักษา รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-70 และ รุ่น DC-70G http://www.kubotaudon.com https://www.youtube.com/watch?v=t4Oul6LUvuU | part 1 https://www.youtube.com/watch?v=jKxbanwnlAI | part 2

การขึ้นลงคันนา

kubota DC70
รถเกี่ยวนวดข้าว DC70G
Follow