รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-70 | DC-70G Part 1

คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-70 และ รุ่น DC-70G http://www.kubotaudon.com https://www.youtube.com/watch?v=jKxbanwnlAI | part 2 http://www.youtube.com/watch?v=SnUC0jOKrW8 | part 3

More Videos...


รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-70 | DC-70G Part 2
คู่มือการใช้งานและการบำรุ งรักษา รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-70 และ รุ่น DC-70G http://www.kubotaudon.com https://www.youtube.com/watch?v=t4Oul6LUvuU | part 1 http://www.youtube.com/watch?v=SnUC0jOKrW8 | part 3

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-70 | DC-70G Part 3
คู่มือการใช้งานและการบำรุ งรักษา รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-70 และ รุ่น DC-70G http://www.kubotaudon.com https://www.youtube.com/watch?v=t4Oul6LUvuU | part 1 https://www.youtube.com/watch?v=jKxbanwnlAI | part 2

BIGDEL - KUBOTA CK-60-68-70-95 corn www.bigdel.com
BIGDEL MACHINE BIGDEL MAK SAN TIC LTD STI Turgutbeycad özer is hani 12/10 Lüleburgaz /KIRKLARELI -TURKEY gürkan şınığ Gsm:+90 533 691 04 50 Tel:+90 288 412 70 76 g.sinig@bigdel.com gurkansinig@hotmail.com www.bigdel.com CORN KIT HARVESTER MODELS KUBOTA CK-70G KUBOTA CK-95GM

KUBOTA DC70
Follow