หน้ายาว Ram 77 พร้อมลงสนามแล้ว

เตรียมพร้อม..^^

More Videos...


Ram77 วิ่งซ้อมรันแรกสนามสุรินทร์ 31-3-55.MOV

ติดเครื่องหน้ายาว Ram 77
ลองติดเครื่องหลังจากลงสนา มล่าสุดก้อไม่ได้ยินเสียงเ รย ^^

350 Ram 77 ลองเครื่อง

MOPED vs pickup TRUCK Drag Racing (isuzu dmax versus 2 stroke motorcycle. Car vs Bike race)
The best battle of car vs motorcycle ever, The isuzu pickup dmax 3.0 Liter engine versus a 125cc motorcycle moped cub underbone bike race each other on a drag race track in thailand! Watch the video to find out who won in this asian drag racing event Zombie Rock by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/
Follow