หน้ายาว Ram 77 พร้อมลงสนามแล้ว

เตรียมพร้อม..^^

More Videos...


Ram77 วิ่งซ้อมรันแรกสนามสุรินทร์ 31-3-55.MOV

ติดเครื่องหน้ายาว Ram 77
ลองติดเครื่องหลังจากลงสนา มล่าสุดก้อไม่ได้ยินเสียงเ รย ^^

350 Ram 77 ลองเครื่อง

จูนหน้ายาว Ram 77
ม้า 960 ตัว บูธ 2.8 บาร์ /E 85
Follow