Meg plowing snow

Meg's first time driving, pushing snow with the duramax

More Videos...


SNOW PLOW TO THE RESCUE

snow plowing 5" inch snow
2000 gmc 2500 2013 Western Wideout 16,000 sq ft area

Deep ploughing in Holland with 500 Fendt HP | Agrifoto.nl
NL; Diepploegen in Biddinghuizen, Nederland, met een aangepaste Fendt 936 Vario en Fendt 714 Vario van grondverzetbedrijf Van Werven. Achter de 936 hangt een Panter diepploeg, die de grond tot op ongeveer één meter omploegd. Dit wordt door de boer gedaan om storende lagen in de ondergrond op te heffen nadat deze grond veertig jaar in gebruik is geweest. Verdichtte lagen voorkomen dat de plantwortels diep wortelen. Omdat deze kleigrond vrij zwaar is (55% afslibbaar) wordt de grond gemengd met veen uit de ondergrond. Hierdoor stijgt het niveau organische stof. ENG: Deep ploughing in Biddinghuizen, The Netherlands, with a modified Fendt 936 Vario and Fendt 714 Vario from contractor Van Werven. Behind the Fendt 936 is a Panter deep plough, that can work at a maxium depth of around 1 metre. The soil is ploughed so deep to remove compacted layers. These have formed after fourty years of farming and disrupt root and plant growth. Because this clay soil is relatively heavy, peat is brought to the surface so the level or organic matter rises. Meer foto's op/More pictures at: www.agrifoto.nl

New Holland TM140 with 9 furrow Rumptstad WE-9 ECO-plough / ploeg
Ploegen met een New Holland TM140 en een Rumptstad WE-9 9 schaar ECO-ploeg van Mts. van Dis uit Oudemolen. Ploughing using a New Holland TM140 with a 9 furrow Rumptstad WE-9 ECO-plough, from Mts. van Dis of Oudemolen (NL) Pflügen mit einem New Holland TM140 mit 9 Furche Rumptstad WE-9 ECO-Pflug von Mts. van Dis aus Oudemolen (NL).
Follow