การทำมอเตอร์ให้เป็นรถไฟฟ้า


More Videos...


ทำรถไฟฟ้าใช้เอง
เดินหน้าถอยหลังก็ใด้

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ขั้นตอนการทำมอเตอร์ไซค์ไฟ ฟ้า

การทำมอเตอร์ให้เป็นรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าคนไทย02.mp4
www.tworldtech.com
Follow