การทำระเบิดแสวงเครื่อง จากโจรกระจอก


More Videos...


ต่อวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดา
การต่อวงจรจุดระเบิดแบบธรร มดา ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย สาธิตการจุดระเบิด,ชุดสาธิ การจุดระเบิด

น้ำอัดลม ผสมคลอรีน กลายเป็นระเบิดขวด ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

8 Alfred Nobel ผู้คิดค้นระเบิดไดนาไมต์ 10 nov 10

C 4 แสวงเครื่อง
Follow