SCANIA

Really the best truck

More Videos...


scania king of the road
scania nr 1

Scania dla wojska
Pojazdy specjalistyczne Scania dla potrzeb wojska.

Scania 143M 500 Jaap Linders part 2
Scania 143 500 Streamliner

Scania V8 R620 korendal
Deze R620 kwam een vrachtwagen ophalen. Met dank aan de chauffeur om de klep open te zetten:):)
Follow