SCANIA

Really the best truck

More Videos...


scania king of the road
scania nr 1





Scania dla wojska
Pojazdy specjalistyczne Scania dla potrzeb wojska.





Scania 143M 500 Jaap Linders part 2
Scania 143 500 Streamliner





Scania V8 R620 korendal
Deze R620 kwam een vrachtwagen ophalen. Met dank aan de chauffeur om de klep open te zetten:):)




Follow