Ford Capri Mk1 Cosworth Eikås Go-Cart track 2011

Some fun at Eikås Go-Cart track

More Videos...


very loud Ford Capri RS 3100 Broadspeed
Engine: Ford Cosworth GAA 60º V6 Power: 440 bhp / 328 KW @ 8,750 rpm Weight: 1,040 kilo / 2,293 lbs Event: Spa six hours Track: Spa-Francorchamps Date: 2016-09-17 Filmed with Canon Legria HF G40 Related video https://www.youtube.com/watch?v=ShmBy9rHAZA My pictures http://belgian-motorsport.com https://www.flickr.com/photos/belgian-motorsport/sets/ Follow me on Facebook and instagram https://www.facebook.com/Belgian.Motorsport/ https://www.instagram.com/belgianmotorsport/

Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!

FORD CAPRİ MK1 1973

Capri Cosworth V6 hitting limiter with flames!
Follow