ท่อแซด วีโก้ - Stamp

ไม่มี

More Videos...


เสียงท่อวีโก้ 2.5 vn เอาพักออก
2.5 vn เอาพักออก ผลที่ได้คือ รอบเดินเบา แทบจะเหมือนเสียงท่อเดิมๆ ผ่อนคันเร่งในช่วงไม่เกิน 2000 รอบ จะดังปิ้วววววๆๆๆๆๆ รถลอยตัวได้แล้วเสียงก็จะเ งียบ ต้นมาไว ปลายได้ไม่หาย แคทไม่เอาออก คงไว้เหมือนเดิม....เอาแค่พั ออกเท่านั้น.....เอาไว้ให้ท่า นที่กำลังตัดสินใจฟังเพื่อ เป็นวิทยาทาน ใครไม่ชอบก็อย่าแสดงความคิ ดเห็น

ไผ่ecu shop
This video was uploaded from an Android phone.

Test วีโก้ เสียงท่อเอาแคทออก
Test วีโก้ เสียงท่อเอาแคทออก

วีโก้3000+ท่ออย่างเดียว
เดิมๆจ้า
Follow