Skogenracing: Ford Capri 2.9 turbo driving around (535bhp @ 21psi)

Made 535bhp at 21psi (1.45bar) of Boost. Pistons, Rods, valves, headgaskets are stock parts. Probably worlds strongest 2.9 cologne with so many standards parts. 0-100km/h 2.7s 0-200km/h 9.3s 100-200km/h 6.6s 402m 10.51s 212km/h

More Videos...


Skogenracing: Ford Capri 2.9 turbo - Season end 09
2.9 V6 engine, Kent camshaft, Big turbo, Megasquirt fuel injection, the rest is stock. 406hp & 580nm at the wheels.

Ford Capri with Holset turbocharger
Holset H1e turbo, Haltech F9, ported head, stock camshaft. Musik from: Dark Tranquillity

Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!

Skogenracing: Ford Sierra Pinto turbo at 2bar
Stock engine 2bar of Boost (30psi)
Follow