Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

vaziuojam kaip norim.

Priespriesinio eismo dalyvis :)


 


More Videos...


Policija nedideli pazeidimai
Nufilmuota VLN. 2008

Kaip Rusai moko vairuoti!
Vairavimo mokykla

Policijos patruliai - ir kaime jiems trukdo
Lietuvos policijos patruliai tariasi suradę "pažeidėją". Bizniuką sutrukdo drąsūs paaugliai, kurie pradeda filmuoti. Policininkas nieko nedaro, kad užkirstų pažeidimui kelią t.y. keiksmažodžių vartojimą viešoje vietoje - jam tai daryti NEAPSIMOKA, juk galima susitarti su vairuotoju - ir NAUDA ir MALONUMAS ! Policininkai patys KET 155.5 p. pažeidę stovi ant šaligatvio, tačiau savo pažeidimo "nemato" ir protokolo nesurašo. DĖL INFORMACIJOS RINKIMO F I L M A V I M O L R K O N S T I T U C I J A 25 straipsnis 1. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 2.Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 3.Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. 4.Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 5.Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS 4 straipsnis. Informacijos laisvė 1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 2) neleisti skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo metu buvo iškreiptas; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 4) publikacijas ar laidas skelbti savo pavarde, slapyvardžiu ar anonimiškai. 2. Niekas negali būti verčiamas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, platinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų informaciją. 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo; 4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo; 5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose; 6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi fiksuojant teisės pažeidimus ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580&p_query=&p_t r2=

kaip wezamas medis
gerai

Autodileriai 2 dalis
autodileriai 2 dalis bmw xuliganke

Mentai patruliai - tikrasis veidas :)
Mentai - mentavotos (viską draudžiančios) būtybės. Pasitaiko tokių ir Anglijoje. Filmukas parodo tikrą natūrą humoro pavidalu. Nors kadrai senoki, tačiau natūra (prigimtis)liko nepakitus.

Sniegas - tautos vienytojas
http://nemelas.blogas.lt video blog file

Audi R8 Lithuania HQ
just some photoa of Audi R8 i seen in Lirhuania

Dzipas beprotis.avi

Greiti ir isiutusios. Rokis vs. Gedas II dalis
Audi vs Opel Kol kas tik tokia kokybe veliau bus normali :) Skirta draugams kurie neturejo galimybes paziureti.

Kaip musu pareigunai virsyja greiti
Mentai

Policija auto STOP.
.

Lietuvos Policija
Policija

personalized number plates (in LITHUANIA) part3
LITHUANIA

Paklydes furistas
Prigautas paklydes Lenkijos turistas furistas. 2011.01.24
Which car is faster? Which Car is Faster?

Similar 1/4 mile timeslips to browse:

2005 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.399 @ 134.470
305-E55 (Miguel), Tires: M/T DR


2004 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.504 @ 132.530
lowpro, Engine: 5.4, Supercharger: stock IHI Tires: Hoosier drag radials


2004 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.512 @ 132.060
Steve Starkey, Engine: 5.4, Supercharger: stock Tires: Hoosier


2004 Mercedes-Benz E55 AMG (lowpro): 10.595 @ 130.970
Clayton, Engine: 5.4, Supercharger: IHI Tires: Hoosier d/r


2005 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.621 @ 132.410
Miguel (305-E55), Supercharger: stock Tires: M/T DR


2006 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.655 @ 134.420
Gadget, Engine: Stock 5.4 L V*, Supercharger: Weistec 3 liter supercharger upgrade Tires: Hooser Drag Radials


2004 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.664 @ 130.850
lowpro, Engine: 5.4, Supercharger: stock Tires: Hoosier drag radials


2005 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.699 @ 128.090
Miguel, Engine: stock, Supercharger: stock Tires: MT Drag radials


2005 Mercedes-Benz E55 AMG ECU Tune Pulley Nitrous VRUS: 10.745 @ 132.210
rflow, Engine: 5.4L, Supercharger: stock Tires: MT - Drag radials


2004 Mercedes-Benz E55 AMG (lowpro): 10.751 @ 129.520
Bruce of TTM, Engine: 5.4, Supercharger: stock IHI Tires: Hoosier d/r


2006 Mercedes-Benz E55 AMG Weistec 3 liter supercharger upgrade: 10.757 @ 132.920
Gadget, Engine: 5.4L V8, Supercharger: Weistec 3 liter supercharger upgrade


2004 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.760 @ 129.370
Steve Starkey, Engine: 5.4, Supercharger: Stock


2006 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.776 @ 132.180
bassn_07, Tires: Hoosiers and M&H


2003 Ferrari Enzo : 10.800 @ 135.000
NA,


2006 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.840 @ 127.130
chawkins, Engine: MODIFIED ON E85, Tires: hoosier 255/50/16


2005 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.842 @ 129.270
Luis Mendez (loco), Engine: 55k, Supercharger: stock Tires: MTs


2006 Mercedes-Benz E55 AMG : 10.875 @ 128.090
CRAIG HAWKINS, Engine: M113K stock internally, Tires: HOOSIER 255-50-16


2004 Mercedes-Benz E55 AMG LET by ChicagoX (nitrous): 10.930 @ 130.410
ChicagoX, Tires: Mickey Thompson


2005 Mercedes-Benz E55 AMG Kleemann Stage 2: 10.950 @ 131.230
Derek, Supercharger: Stock Tires: MT Street Radials


1998 TVR Chimaera 450: 10.950 @ 128.170
DEREK BECK, Tires: Mickey T Street ETs


 


©2014 DragTimes - Disclaimer