Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

vaziuojam kaip norim.

Priespriesinio eismo dalyvis :)


 


More Videos...


Policija nedideli pazeidimai
Nufilmuota VLN. 2008

Policijos patruliai - ir kaime jiems trukdo
Lietuvos policijos patruliai tariasi suradę "pažeidėją". Bizniuką sutrukdo drąsūs paaugliai, kurie pradeda filmuoti. Policininkas nieko nedaro, kad užkirstų pažeidimui kelią t.y. keiksmažodžių vartojimą viešoje vietoje - jam tai daryti NEAPSIMOKA, juk galima susitarti su vairuotoju - ir NAUDA ir MALONUMAS ! Policininkai patys KET 155.5 p. pažeidę stovi ant šaligatvio, tačiau savo pažeidimo "nemato" ir protokolo nesurašo. DĖL INFORMACIJOS RINKIMO F I L M A V I M O L R K O N S T I T U C I J A 25 straipsnis 1. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 2.Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 3.Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. 4.Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 5.Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS 4 straipsnis. Informacijos laisvė 1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 2) neleisti skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo metu buvo iškreiptas; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 4) publikacijas ar laidas skelbti savo pavarde, slapyvardžiu ar anonimiškai. 2. Niekas negali būti verčiamas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, platinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų informaciją. 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo; 4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo; 5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose; 6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi fiksuojant teisės pažeidimus ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580&p_query=&p_t r2=

Policija. Patruliai bėga nuo "nenaudingo" vairuotojo
Policija BĖGA nuo M.Juškausko, kuris jiems buvo "nenaudingas". Įstatymo leidėjas, LR Seimas, ATPK 272 str. nurodė, kokias teises turi ATP traukiamas asmuo-šito ir reikalavo vairuotojas, tačiau policininkai apsimeta aklais ir kurčiais, kadangi jiems nėra jokios naudos.... Vairuotojas bando pranešti per GARSIAKALBĮ, kad "kurtieji" išgirstų, tačiau bebačiai "nuskriaustieji" niekaip nenori girdėti garsiakalbio skleidžiamo garso. TEISME išgirsta pamato - įvyksta stebūklas, kaip Šv.Rašte :"AKLIEJI PRAREGI, KURTIEJI IŠGIRSTA" VALSTYBĖS ATLIKTA ŽALA http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50805&strnr=6.271 272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą byloje. http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=26&strnr=272 Šiuos patrulius pavyko pagauti tik teisme, kur juos ir "pasodino" ir liepė laukti, kol M.Juškauskas pateiks įrodymus (LR ATPK 256 str.) http://www.youtube.com/watch?v=BCHRysg-Jew MELAGIAI NIEKDARIAI NEMOKŠOS http://www.youtube.com/watch?v=PHjxk3F4TYQ&feature=related BYLA LAIMĖTA VAIRUOTOJO NAUDAI.

kaip wezamas medis
gerai

Kaip musu pareigunai virsyja greiti
Mentai

Autodileriai 2 dalis
autodileriai 2 dalis bmw xuliganke

Audi R8 Lithuania HQ
just some photoa of Audi R8 i seen in Lirhuania

Vairavimo ypatumai
Ir tokie turi teises =]

Kaip Rusai moko vairuoti!
Vairavimo mokykla

Sniegas - tautos vienytojas
http://nemelas.blogas.lt video blog file

Dzipas beprotis.avi

Greiti ir isiutusios. Rokis vs. Gedas II dalis
Audi vs Opel Kol kas tik tokia kokybe veliau bus normali :) Skirta draugams kurie neturejo galimybes paziureti.

Policijos konfiskuotu automobiliu aikstele
Kauno policijos konfiskuotu automobiliu aikstele

Paklydes furistas
Prigautas paklydes Lenkijos turistas furistas. 2011.01.24

Lietuvos Policija
Policija

Which car is faster? Which Car is Faster?
Similar 1/4 mile timeslips to browse:

1995 Subaru Impreza Sti type RA: 8.320 @ 173.200
Andy Forrest, Engine: EG33, Turbos: 2 x GT30R Tires: MT DOT's


1999 Subaru Impreza WRX: 8.881 @ 154.090
Domenic Rigoli, Engine: TRP EJ2025, Turbos: Innovative GT76 Tires: Mickey Thompson


2006 Subaru Impreza WRX STI: 8.914 @ 152.830
Ali Afshar, Engine: 2.5 subaru 4 cylinder, Supercharger: NA Turbos: Innovative Tires: BFGoodrich &/0r Mickey Thompson


2000 Subaru Impreza RSTi: 8.960 @ 163.250
Street Tuned Motorsports, Engine: 2.5L, Turbos: Precision 6765SP Tires: Hoosier QTP


2007 Subaru Impreza WRX STi: 8.993 @ 160.000
Fast Eddie, Engine: PNLSS3 engine block (stock sleeves!), Turbos: GT42r


1999 Subaru Impreza WRX: 9.130 @ 148.960
Tony Rigoli,


1999 Subaru Impreza GT: 9.330 @ 156.700
Zagaris Christos, Engine: Ej22, Turbos: Super T76 Turbonetics Tires: 8.5 x 23


2000 Subaru Impreza Type RA: 9.370 @ 151.000
Steve Guirey, Engine: SMG 2.5l, Turbos: 40/94 Tires: Hoosier drag radial


2000 Subaru Impreza RS: 9.380 @ 152.000
Samel Unnar Sindrason, Engine: Ej25 destroked, Turbos: BW s366 Tires: 26x9,5 hoosier QTP


1974 Dodge Duster : 9.620 @ 139.000
patrick, Engine: 440, Tires: moroso m/t


2000 Subaru Impreza GT: 9.630 @ 145.000
Georgie Diaz (Georgie Performance), Engine: EJ25, Turbos: GT35R HTA Tires: Mickey Thompson slicks


2003 Subaru Impreza WRX: 9.630 @ 150.620
Bilyk Sergey, Engine: EJ257, Turbos: BorgWarner S374 Tires: BF Goodrich 275/40/17


2004 Subaru Impreza WRX: 9.740 @ 139.910
Manfred Micallef, Engine: STI 2.5, Turbos: Turbonetics T76 Tires: BF Goodrich Drag radial 235/60/15


2005 Subaru Impreza WRX: 9.765 @ 143.060
Jeff Chang, Engine: EJ257, Turbos: PTE 6466


2005 Subaru Impreza WRX: 10.078 @ 136.610
Jeff C, Turbos: HTA3586 Tires: 245/45/17 Hoosier Drag Radials


1996 Subaru Impreza base GT35R: 10.480 @ 130.470
Mike McGinnis, Engine: 04 US STi, Turbos: GT35R Tires: Hoosier DOT legal


2008 Subaru Impreza STi: 10.540 @ 142.000
Auto Master AMR, Engine: AMR PS25 Shortblock (2.5L), Turbos: AMR T900R Rotated Turbo Kit


2006 Subaru Impreza STi: 10.540 @ 143.300
Auto Master AMR, Engine: AMR Race Engine, Turbos: AMR Rotated Turbo Kit


2006 Subaru Impreza Wrx wagon: 10.686 @ 130.583
Cameron Dawes , Engine: EJ257- stock Subaru, Turbos: Borg Warner 91-79 twinscroll. 91 a/r Tires: 225/45R17 BFG Drag radials


2004 Subaru Impreza STI: 10.730 @ 129.970
andy dorans jr., Engine: ej257, Turbos: gt35r .82 Tires: falken azenis rt 615 225/40/18


 


©2014 DragTimes - Disclaimer