ford capri xpack v8 restoration and just after i p

this is my ford capri 3.9 rover v8. 208bhp 315lbt torque.

More Videos...


Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!

Ford Capri Modifications Salihli
Ford Capri Modifications Salihli

5 Litre V8 Ford Capri
Beautiful restored Ford Capri with huge engine.

Ford Capri 2jz 12,2s @191kmh in the rain with clutch slipping and soft lunch
Everyday street car shows up and beats the competition with low Boost and its not built for the drag strip and drives home with the car as it came Drag Racing in SA, Tarlton Raceway/ ODI Raceway/ Smiles Raceway/ Street Racing AND much much more
Follow