EK9 vs EVO 9

K20 civic hatch vs. RS Motors 500hp evo 9

More Videos...


Mitsubishi Lancer VS. Honda Civic EK9
My Buddy Richard running his Lancer up against a (EK9) with a Type-R engine.

k20 Civic VS Evo
k20 Civic VS Evo

Civic EK n FD2 R on the Karak Highway
VTEC PRANNNGG!!

Honda Civic VS Proton Putra
Lebuh raya pantai timur
Follow