2010 07 10 - Šiauliai Policija Negrazu Krūmai ...

Šiauliai - Kelių policija ir vėl akylai prižiūri saugų eismą mūsų gatvėse .... ;) Krūmai, negražu ... eismo dalyvius reikia drausminti, o ne bausti pirmai progai pasitaikius ... Tikri šaunuoliai, manau Šiauliai turi kuo didžiuotis.

More Videos...


Vilniaus TV bokšto statyba, Dokumentinis filmas.
Vilniaus TV bokšto statyba, Dokumentinis filmas.

Policijos patruliai nežino nei savo nei piliečių teisių.
Reikalauja L E I D I M O filmuoti, kai LEIDIMO N E R E I K I A (viešoje vietoje).Pirmam epizode sako:" GREITĮ VIRŠYJOT", o kai paprašo liudininkų-sako: "VAŽIUOKIT". Tai kaip čia yra PAŽEIDĖ KET AR NE?!? O gal "nesusitarė" ...., nes kamera sutrukdė. Kiti analogiškai, draudžiantys viską kas jiems trukdo ir atskleidžia jų nešvarius darbelius. Policija T E I S I Š K A I beraštė - priimami tie, kur kitur nepritapo. V.Grigaravičiaus interviu http://www.youtube.com/watch?v=H3zbMbNb4l0&feature=channel_page LR VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238730 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus jam priklausančioje valdoje; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi renkant informaciją, jei yra pagrindas manyti, kad fiksuojami teisės pažeidimai. LR TEISMŲ ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301040&p_query=&p_t r2= 38 straipsnis. Bylų nagrinėjimo teismuose eigos ir rezultatų fiksavimas 3. Teismo posėdžio eigai, įrodymams fiksuoti bei tirti proceso įstatymų nustatyta tvarka gali būti daromi garso ir vaizdo įrašai, filmuojama ir fotografuojama ar naudojamos kitos techninės priemonės. Apie techninių priemonių panaudojimą pažymima teismo posėdžio protokole, o įrašai ar kitokio fiksavimo rezultatai pridedami prie teismo posėdžio protokolo arba saugomi su byla. 4. Proceso šalys, įgyvendindamos savo procesines teises, proceso įstatymų nustatyta tvarka gali daryti teismo posėdžio garso įrašą. 5. Kitiems asmenims draudžiama teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti kitas technines priemones.

Policininkai dirba (ne)pažeidinėjant taisyklių?!.
2012 birželio 03 d. 21:55 val., Jakų žiedinė sankryža, Klaipėdos rajonas. Užfiksuoti patruliuojantys policijos pareigūnai, transporto priemonės ID numeris L1806. Keletas punktų, klausimų, pamąstymų. Veiksmas 21:55 val.: ar normalu, kad policijos ekipažas sustabdo patikrinimui transporto priemonę 1) remontuojamame kelio ruože, 2) žiedinėje sankryžoje, 3) policijos transporto priemonė stovi tik su įjungtomis avarinėmis lempomis. Kadangi policijos automobilis trukdė mūsų eismui, t.y. nusukimui Dovilų kryptimi, kyla sekantys klausimai: ar policininkams buvo būtinybė stabdyti automobilį būtent žiedinėje sankryžoje, kodėl nebuvo įjungti švyturėliai, ko pasekoje pareigūnų automobilis buvo pastebėtas netikėtai ir vos išvengta eismo įvykio. Tą patį vakarą veiksmas 22:10 val.: ar normalu, kad policijos pareigūnai sustabdo vilkiką 1) remontuojamame kelio ruože, 2) žiedinėje sankryžoje, 3) po tiltu (!!!), 4) policijos transporto priemonė stovi be įjungtų švyturėlių, net avarinės šviesos neįjungtos. Policijos kontrolės skyriui reikėtų taip pat pasidomėti, ar sustabdytų transporto priemonių vairuotojai iš vis buvo patraukti administracinėn atsakomybėn, ar policijos pareigūnai tik "šiaip" stabdinėja netinkamose vietose. Kas galėtų paneigti, kad dar nevyksta kokie kitokie veiksmai.... P.S. filmuose dažniausiai matome po tiltais dirbančias kitos srities specialistes.

Kai fotografuoja is galo. RD efektyvumo testas
Follow