ΥΔΡΑΒΛΙΚΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ(ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ)


More Videos...


Κόλληση χαλκοσωλήνας. How to solder copper pipe.
Εδώ βλέπουμε πως μπορούμε να φτιάξουμε μια γωνία παροχής νερού με χαλκοσωλήνα φλόγιστρο και καλάι. Here we watch how to solder a copper angle using a welder. thanks for watching subscribe if you like

trampakoulos sabatokuriako drasis sousouki samourai..ymc 200

STARLET EP 70 1300 S

STARLET EP 70 1300 S
Follow