ΥΔΡΑΒΛΙΚΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ(ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ)


More Videos...


Κόλληση χαλκοσωλήνας. How to solder copper pipe.
Εδώ βλέπουμε πως μπορούμε να φτιάξουμε μια γωνία παροχής νερού με χαλκοσωλήνα φλόγιστρο και καλάι. Here we watch how to solder a copper angle using a welder. thanks for watching subscribe if you like

Ανακαίνιση στα υδραυλικά
Εδώ βλέπουμε ανακαίνιση στα υδραυλικά, δηλαδή με ποιο τρόπο σε ένα μπάνιο γίνεται η καλύτερη δυνατή ανακαίνιση. Αυτό σημαίνει πως οτι παλιό υπάρχει, είτε σε σωληνώσεις είτε σε αποχετεύσεις, απομακρύνεται και δημιουργείται μια καινούργια υδραυλική και αποχεταυτική εγκατάσταση. Αυτό το πραγματοποιεί η εταιρεία μας στις ανακαινίσεις που κάνουμε. Βλέπουμε πόσες σωληνώσεις υπάρχουν και πόσες αποχετεύσεις. Γέμισε το μπάνιο σωλήνες, όμως αυτό είναι απαραίτητο να γίνει σε μια ανακαίνιση σπιτιού προκειμένου να γίνει σωστά η υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση. Μπορείτε να δείτε τις βρύσες της ντουζιέρας, τις σωληνώσεις της λεκάνης, του πληντηρίου και του επίπλου μπάνιου. Όλα αυτά συγκεντρώνονται σε ένα πατοσίφωνο που συγκεντρώνει όλες τις αποχεταύσεις, και συνδέεται στη συνέχεια με τον αποχετευτικό αγωγό. Επίσης ένα πλήθος σωληνώσεων συγκεντρώνεται μέσα σε ένα κολεκτέρ. Αυτό σημαίνει οτι κάθε βρύση και κάθε παροχή η οποία πηγαίνει σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού, ξεκινάει από εδώ και επιστρέφει πάλι εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει καμμία ένωση μέσα στο δάπεδο ή μέσα στον τοίχο. Έτσι είσαι σίγουρος οτι η ανακαίνιση δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα διαρροής. Όλα ελέγχονται σε αυτόν τον πίνακα υδροληψίας, όπως ονομάζεται. Σε όλο το υπόλοιπο δίκτυο, οι σωληνώσεις είναι περίπου 440 μέτρα. Αυτά όσον αφορά την υδραυλική εγκατάσταση. Τα υδραυλικά είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες ανακαίνισης. Περισσότρες πληροφορίες για ανακαινίσεις http://www.enfe.gr

STARLET EP 70 1300 S

Υδραυλικά
Υδραυλική εγκατάσταση
Follow