100 pigeons in one catch

How to catch 100 pigeons at once?

More Videos...


pigeon apocalypse (HD)
Istanbul, Turkey / Music by Gotye

How To Catch Pigeons With Trap Nets | Cách bắt chim bồ câu bằng bẫy lưới
This video will troduce about the ways to catch pigeons easily that is using trap nets to catch them, these ways are so effective Video này sẽ giới thiệu về những cách bắt chim bồ câu bằng lưới rất dễ dàng và hiệu quả, giăng lưới lên sau đó dùng mồi dụ chim bồ câu bay lại và hạ bẫy xuống thế là bắt được bồ câu... Please Like video and Subcribe my channel. Thank You

فخ ايطالية ( بو فيصل )
فخ

Crazy feeding frenzy with the hounds at Chateau Cheverny
The hounds at Chateau Cheverny going into a crazy feeding frenzy. They were well behaved though.
Follow