Zetor 7745 Odśnieżanie-Zima 2010

Oceniajcie Jak dosypie śniegu to bedzie następny

More Videos...


Zetor 7745 vs. BSS9T and wood

Zetor 7745 Turbo - Odśnieżanie
Na usłudze.

ZETOR 7745, ODŚNIEŻANIE 2010-11 Jastrzygowice
Coś dla ochłody w te lipcowe dni.

Zetor 7745
Zetor 7745 práškování
Follow