Fregat Shtandart Oude Maas Zwijndrecht Russische Replica 1703

Fregat Shtandart Russische Replica 1703 Oude Maas Zwijndrecht naar Dordrecht bomhaven

More Videos...


Fregat Shtandart Oude Maas Zwijndrecht Russische Replica 1703
Aankomst van de Fregat Shtandart op de Oude Maas Zwijndrecht, richting Dordrecht bomhaven. Russische Replica 1703 Tsaar Peter de Grote

MAPLE3 Tanker Oude Maas Zwijndrecht
Maple3 Tanker Oude Maas Zwijndrecht Jetski

MAPLE3 160 meter Tanker Oude Maas Zwijndrecht
160 meter Tanker Maple 3 Oude Maas Zwijndrecht richting Dordrecht Moerdijk

MAPLE3 Tanker Oude Maas Zwijndrecht
Maple 3 Tanker 160 meter, Oude Maas Zwijndrecht AIS
Follow