Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

M.Juškauskas gerina policiją. Berkut 1 dal. 2005.

Žr.TĘSINIUS apie "Berkut". Dalyviai Andrius Petraitis, Artūras Zadorožnyj ir patrulis Andrius Radivonas.


 


More Videos...


M.Juškauskas gerina policiją. Berkut 2 dal. Patrulis kėsinasi apgauti 2006.
MATUOKLIS BERKUT DRAUDŽIAMAS BE LEIDIMO - 2007 03 09 LVAT 3 teisėjų ir 2007 06 18 LVAT 5 teisėjų nutarimai - http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=disk&fwd=komentarai%2Easp%3FdskI D%3D72003%26view%3D6&groupID=1 . --- Gamintojas - http://www.olvia.ru/rus/berkut.html . Dėl ATP protokolų vairuotojai įgyja administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teises - ATPK 272 str. ir tada gali pradėti traukti pačius valstybės tarnautojus pareigūnus. Matuoklių gamintojas - http://www.olvia.ru/rus/berkut.html .

M.Juškauskas gerina policiją. Vairotojas sustoja, o automobilio nestabdo 2002.
Varėna - Varėnos r. PK.

M.Juškauskas gerina policiją. Berkut 5 dal. Teismas - policija neteisi 2007.
"Berkut" byloje ABTĮ teise viešai įrašyta Vilniaus m.VPK EPT vyr.inspek.Eugenijuš Godvod ne apie įrodymus, bet apie jo nuomonę - "...jūs įrodykite, kad ten nevažiavote, manau, kad jums bus sunkiau". Byla baigta tuo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo 3 teisėjų kolegija 2007 nutartimi ir dar ir pakartotinai išplėstinės 5 kitų teisėjų kolegijos 2007 0618 nutartimi nustatė, kad greičio matuokliai Berkut Lietuvos Respublikoje buvo naudojami neteisėtai, o jų rodmenys nėra neginčytinai teisingi, nes jų parodymus įtakoja ir kitos radijo stotys - sekanti 4 dalis. Po minėtos bylos per 10 dienų Vilniaus AVPK komisaras inspektorius E.Godvod atleistas iš policijos ir iki šol (2010-04) dirba Lietuvos dailės muziejaus sargu.

M.Juškauskas gerina policiją. Viršila 2 dal. 2006.
Viršila neturėjo įgaliojimų, bet Vilniaus senamiestyje Benediktinių g-je savavališkai "prižiūrėjo" eismą 4 metus. Jis neturėjo nei ATP protokolų blankų, nei baudų kvitų, nei pavardės lentelės, bet turėjo daug visokių jo tikrumą įrodančių daikčiukų. Kažin ko jis nori iš vairuotojo ir keleivės ? Vaizdas ištisinis nepertraukiamas, tęsinys sekančioje 3-je dalyje - neduodančius žmones pakeičia sustabdytas Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjas.

M.Juškauskas gerina policiją. Kaunas 2 dal. Apsupo dėl neteisėto ženklo 2005.
PRIE KAUNO LINK JONAVOS UŽ NETEISĖTO ŽENKLO "70" tykojo ir nepagrįstai traukti atsakomybėn ėmėsi Kauno r.PK patruliai. Buvo be pavardės lentelių, be miesto antsiuvo ant rankovės. Todėl Kauno ir Vilniaus AA teismuose amžinatilsį vadinome "su dideliu pilvu", o kitą "be...". Policijos atstovas protestavo. Teismas pripažino, kad apibūdinimas teisėtas - patys kalti, kad be lentelių. Toje vietoje Kauno policijos plėšikai daug metų iš daug vairuotojų atiminėjo pinigus (baudas) ir teisę vairuoti kai pagal EPT įtakotą ATPK balų virš 10. T.r. stresais ir baime policija žudė N žmonių gadindami jų sveikatą, gaišindami gyvenimo laiką. Patruliai prisikvietė Kauno spaudos ir TV biznio atstovų. Po jų atvyko Kauno r.PK komisaras VALDEMARAS ČYVAS (su džinsais), komisaras insp. ROMAS STANKEVIČIUS, komisaras insp. REMIGIJUS MEŠKAUSKAS (abu su patrulių kepurėmis), kriminalinės polic. spec. ERLANDAS LINGĖ, vėliau dar keli. Apkalbų ir išmislų žiniasklaidoje pardavėjai domėjosi tik jų kalbomis. Nei vienas nesidomėjo intervių MB ekipažo - Milvydas Juškauskas, Artūras Zadorožnyj ir V.S. Nelaukdami išvadų bylose žiniasklaidos biznio chuliganai MB buvusių asmenų veiksmus vertino patys. Apgavo laikraščių pirkėjus. Žurnalistikos biznio chuliganai apie bylų rezultatus MB ekipažo naudai laikraščių pirkėjus neinformavo. Netgi sarmatinant. Dėl Kauno policijos chuliganų lindimo MB ekipažas virš metų laiko dalyvavo bylose. M.J.LAIMĖJIMAI - pasiūlė ir paįtakojo, kad Policijos generalinis komisaras 2005-10-24 įsakymu nustatytų KELIŲ EISMO SĄLYGŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠĄ. http://www.policija.lt/isakymai/index.php?&sk=200&rub_id=214&irub_id=20 Juo visus Lietuvos PK įpareigojo nustatytais periodais nuolat apžiūrėti visų kelių ženklinimus surašant apžiūrų dokumentus. Per 7 metus "damušė", kad PD paskelbtų Tarnybinių pažymėjimų išvaizdą http://www.policija.lt/pranesimai/pranesimas.php?id=6315 Matuoklių Berkut neteisėtumo ginčyti nebeteko - M.J.vėliau įrodė kitoje byloje. M.J.PRARADIMAS - įspėjimas. Persiuntus bylą Vilniaus m. VPK suprato, kad tik vienintelį veiksmą M.Juškauskas vykdė abejotinai ar teisėtai - nepateikė jokių dokumentų. Todėl įspėjo. Nepateikė dėl būtinojo reikalingumo ir būtinosios ginties, kad išvengtų didesnės žąlos dėl neteisėto patraukimo atsakomybėn. Apskundus nutarimą Vilniaus AA teismui, liudyti vyko trys Kauno komisarai, ir abu patruliai. Tuo metu Lietuvoje buvo pūga. Teisėja dar nematytai "vaidinosi" :). Jos nutartį panaikino LVAT 2006-09-21 nutartimi. Taigi 5 val. MB viduje vyko juokingi dalykai teisėtai. O "Greitkelis" rašė "Kelių chuliganai...". Jokio teisės akto nuostatos nepažeistos - persėdo į automobilio galą, negyvenvietėje kalbėjo per MB garsiakalbį, neatsakynėjo policijai, neišlipo iš automobilio, neatsidarė nei durų, nei langų, nenusileido žaliuzių ir M.J.išbuvo nei pamatytas, nei nufilmuotas nei nufotografuotas :). A.Z. LAIMĖJO Lietuvai LVAT nutartį. Ja konstatuota, jog Laikinųjų leidimų vairuoti transporto priemones galiojimo terminų pasibaigimas ne vairuotojų, bet policijos problema. Tai tapo privalu visiems. http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=disk&fwd=komentarai.asp?dskID=47 636&view=1 A.Z.PRARADO 200 litų baudai, nes specialiai pasiaukojant važiavo todėl negalėjo nepervažiuoti ant žemės numestą juostą "Stop policija". Nepavažiuodamas 100 m nebūtų patrauktas atsakomybėn dėl Laikino leidimo vairuoti termino pasibaigimo ir nebūtų laimėjęs naudą visiems vairuotojams. A.Z. aukojosi. LIETOVOS STANDARTĄ „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas" LST 1405" galima nusipirkti st.departamente http://www.lsd.lt ŽR. TĘSINĮ.

M.Juškauskas gerina policiją. Pažeidėjas ir pakvietimas 2001-2006.
.

M.Juškauskas gerina policiją. LNK Frontas 2003.
Dalyvauja Arūnas Valinskas, Saulius Skvernelis, Juozas Blaževičius, Algirdas Žalnerauskas, Milvydas Juškauskas, Gintaras Aliksandravičius ir kt. Sako, kad ir kaip patrulis gali apgauti vairuotojus. VENGIA UNIFORMŲ SU LIETUVOS ŽENKLAIS. 2003 laidoje Saulius Skvernelis sako, kad baudas paskiria 300 tūkst. kartų. 2009 m. administracinėn atsakomybėn patraukta apie 500 tūkst. kartų. . http://www.olvia.ru/rus/berkut.html .

M.Juškauskas gerina policiją. Kaunas 5 dal. Filmavo A.Zadorožnyj 2005.
IR TRYS KOMISARAI PER PŪGĄ LIUDYTI ATVAŽIAVO, IR AMŽINĄ JAM ATILSĮ PATRULIS KAZYS VEIVERYS. Dėl neteisėto ženklo "70" taip ir nepriliudijo, kad MB važiavimas 90 km/h buvo per greitai nes gavosi, kad toje vietoje KET nustatytas iki 100 km/h režimas. Kauno r.PK kolektyvas per du posėdžius liudi-jo Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kad nepanaikintų M.Juškauskui paskirto įspėjimo. Visi jie dar po du kartus liudijo Kauno AAT, policijos atstovas dalyvavo, žurnalistai dalyvavo dėl 200 lt. baudos A.Zadarožnyj, kad jis pervažiavo ant žemės numestą juostą "Stop policija".

M.Juškauskas gerina policiją. Pabradė 2005.
Lietuvoje Pabradėje ir Portugalijoje filmavo Milvydas Juškauskas.

M.Juškauskas gerina policiją. Berkut 3 dal. Nelaukę paaiškinimų pabėga. 2006.
2007 03 09 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 3 teisėjų ir 2007 06 18 papildomai dar 5 teisėjų nutarimai, kad be leidimo naudojo draudžiamą greičio matuoklį Berkut, kuris nepatikimas ir įrodymams rinkti netinkamas, net ir kai policija leidimą gaus - http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=disk&fwd=komentarai%2Easp%3FdskI D%3D72003%26view%3D6&groupID=1 . ALYTAUS PK. patruliai ANDRIUS RADIVONAS ir ARŪNAS LEONAVIČIUS Varėnos raj. Pasiveja MB500 ir parodys nežinia kaip gautą Berkut skaičiuką "185". .

M.Juškauskas gerina policiją. Gavo patrulių planą. 2006.
Molėtų r.PK inicijuotoje ATP byloje (filmukai yra) skundo pateikėjas M.Juškaukas prašė, o Vilniaus apygardos administracinis teismas prašymą tenkino: - įpareigojo Policijos generalinį komisarą Vytautą Grigaravičių į bylą pateikti policijos patrulių dislokacijos planą, kad būtų įrodymai byloje ar Molėtų r.PK buvo suteikti įgaliojimai prižiūrėti eismą magistraliniame kelyje Vilnius-Daugpilis. Ar PK viršininkas teisėtai įgaliojo VP skyrių, ar teisėtai buvo nustatytos patrulių užduotys tame kelyje, tą valandą, kai rašė ATP protokolą. M.Juškauskas byloje dalyvaujančio asmens teisėmis gavo bylos medžiagos kopiją - planą su aprašymu. Plano išvaizdą viešai paskelbė KMŽ laidoje. Vieną plano kopiją M.Juškauskas pateikė Susisiekimo ministrui, kad pamatytų kaip atrodo ir organizuotų policijos įkalbėjimą patrulių planus derintų su SM saugaus eismo departamentu. Nuo tada, sako, kad policijos eismo prižiūrėtojai savo planus pradėjo derinti su už saugų eismą atsakinga Susisiekimo ministerija. Kiekviena aukštesnės pakopos policijos įstaiga gauna tik jos ir pavaldžių žemesnės pakopos policijos įstaigų plano dalis. O kiekviena žemesnės pakopos tik keletą savo eilučių.

M.Juškauskas gerina policiją. Policija paėmė automobilį - verslininkai neatiduoda 2004.
2004 metai vairuotojas Raimundas Kiauleikis, komisaras Gintautas Vasylis.

M.Juškauskas gerina policiją. Spinduliai 2006.
Spindulys matuoklio ar raketos su lazeriniu taikymu, ar teroristas nusitaikė su lazeriniu taikikliu - prietaisas nerodo.

Siaubinga avarija Rusijoj.
Tragedijos kaltininkas, kuris lėkė pro automobilius lieka gyvas ir kaip niekur nieko išlipa iš praktiškai visai sumaitotos kabinos ( balta spalva ) ir lieka sveikas. Laimės kūdikis!

M5 bega nuo policijos
Pasiekia 248 km/h greiti
Which car is faster? Which Car is Faster?

Similar 1/4 mile timeslips to browse:

1970 Mercury Cyclone Spoiler: 11.180 @ 119.400
Neal King, Engine: 429 SCJ,


1998 Mercedes-Benz C36 AMG : 11.545 @ 120.120
MB Autowerks, Engine: 5.5 V8,


1998 Volkswagen Passat gls: 12.426 @ 111.480
sergey, Engine: 1.8t, Turbos: gt 3070r Tires: street


2002 Volkswagen Passat gls: 12.445 @ 113.909
marc hubert, Engine: stock 1.8t, Turbos: bullseye s258 .55a/r Tires: 24.5x8x15 slicks on steelies


1970 Mercury Cyclone Spoiler: 12.585 @ 108.670
Arnold Tomlinson, Engine: 429 Super Cobrajet, Tires: BFG 295-50-15


2006 Volkswagen Passat 3.6 FWD Zex Nitrous: 12.821 @ 110.540
SCOTT MACLEAN, Engine: 3.6 280HP V6, Tires: M/T ET Streets 26x10.5


2000 Volkswagen Passat GT28RS Turbo: 12.897 @ 103.790
Christian Anto, Engine: 1.8T, Turbos: GT28RS Tires: M&H slicks


1995 Volkswagen Passat GLX VR6: 13.200 @ 104.000
Frank Piccirillo, Engine: 2.8 Liter 12, Valve DOHC. VR6, Supercharger: Z-Engineering Supercharger Tires: nitto NT555R Drag radials


2006 Volkswagen Passat VR6 3.6 FWD ZEX Nitrous: 13.464 @ 107.680
SCOTT MACLEAN, Engine: 3.6, Tires: TOYO PROXES 4 235-45-17


1995 Mercedes-Benz C36 AMG : 13.500 @ 120.000
Nick Farmer, Engine: 3.6L Inline,


2006 Volkswagen Passat B6 2.0T Auto APR Stage-1(22PSI) Mixed 93/100octane 280AAA Tires: 13.890 @ 107.180
Johnux, Engine: 2.0 TFSI, Turbos: Stock Tires: Ventus V12 evo K110 280AA A


2008 Lexus LS600h l: 14.110 @ 100.710
NA, Tires: Dunlop SP Sort Maxx 101


2006 Volkswagen Passat 3.6: 14.300 @ 101.000
NA, Engine: 3.6L 24V VR6 (276 bhp @ 6200 rpm; 266 lb-ft @ 2750, Tires: Michelin Pilot HX MXM4, 235/45R-17 97H M+S


2006 Volkswagen Passat 3.6: 14.482 @ 97.577
Andrew Bell, Engine: 3.6L V[R]6, Tires: Stock POS Michelins with hardly any tread left.


2006 Volkswagen Passat VE: 14.680 @ 95.000
Michael Lastra, Engine: 2.0T, Turbos: k03


1999 Volkswagen Passat 1.8 Turbo: 14.873 @ 93.070
Daniel Ding, Engine: 1.8L Turbo (109CI), Turbos: 3K Warner K03 Tires: 195H/65/15


2001 Volkswagen Passat 1.8T: 14.910 @ 94.606
Nick, Engine: 1.8t 20V, Supercharger: no Turbos: Stock Tires: 205-55-16


2003 Volkswagen Passat W8: 14.930 @ 93.450
chrispW8, Engine: W8,


2003 Volkswagen Passat W8 Wagon: 14.931 @ 93.450
cp, Engine: W8 4.0,


2001 Volkswagen Passat GLS 1.8T: 15.064 @ 91.590
Robert Vergara, Engine: 1.8T, Turbos: Stock K03 Tires: fr: 215/60 R15 rr:195/65 R15


 


©2014 DragTimes - Disclaimer