Silver 62 Karmann Ghia


More Videos...


Driving my 1962 Karmann Ghia -- Part 1
Saturday afternoon drive in my 1962 Karmann Ghia.

Karmann Ghia 57'
Karmann Ghia low light 57 in Cuzorn

karmann ghia lowlight team
image tournée au rencard d'anciennes de Vincenne 94

Pearl Convertible Ghia
Follow