เฟืองท้าย G80, หลักการทำงาน และ ความสามารถพิเศษ

เฟืองท้าย G80

More Videos...


AUTO DIFF-LOCK_6.wmv
รถ VIGO ขับเคลื่อน 2 ล้อ ล้อหน้าติดหลุม ล้อหลัง มีออโต้ ดิฟ-ล็อค ช่วย

วิธีการถอดประกอบ เฟืองท้าย
วิธีการถอดประกอบ ถอดประกอบเฟืองท้าย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ช่างยนต์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ออโต้ดิฟล็อก เฟืองกันลื่น

G80 Twist
this demonstration shows the Eaton G80's advantages in rough terrain
Follow