เฟืองท้าย G80, หลักการทำงาน และ ความสามารถพิเศษ

เฟืองท้าย G80

More Videos...


ออโต้ดิฟล็อก เฟืองกันลื่น

วิธีการถอดประกอบ เฟืองท้าย
วิธีการถอดประกอบ ถอดประกอบเฟืองท้าย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ช่างยนต์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Z71 G80 in action
losing traction at cleghorn power line hill 3-27-11

SiamRetro ตอนเปลี่ยนเฟืองท้าย Datsun 520 J13 (P1-3)
แก้ปัญหากำลังเครื่องเหลือ โดยเปลียนเฟืองท้าย
Follow