Hyundai Elantra GT V6

Hyundai Avante XD Swap Tuscani 2700cc V6 Engine & 6 Speed M.T

More Videos...


Hyundai Elantra GT V6
Swap Tuscani 2700cc V6 Engine & 6 Speed MT

Elantra 2.7 V6 0 - 100km
0 - 100km

speed motors born out hyundai elantra gt tegucigalpa
speed motors born out hyundai elantra gt tegucigalpa

Sebastian's Hyundai Elantra XD
Mein Hyundai Elantra XD
Follow