More Videos...


Video Tổng Kết Vì Cộng Đồng Ô Tô Việt 2014 - 2015
Hà Nội – Ngày 15/10/2015, Ngày hội chăm sóc xe – Car Care Day được chào đón hàng năm sẽ chính thức khởi động tại thành phố Hà Nội vào ngày 14-15 ...

Video Tổng Hợp Car Care Day Hà Nội 2015
Trong 2 ngày 14-15/11/2015 tại Hà Nội, Car Care Day 2015 đã chăm sóc cho 400 xe và 800 chủ xe với dịch vụ chuyên nghiệp đến từ các hãng hàng đầu trong ...

Video Tổng Hợp Ngày hội chăm sóc xe - Car Care Day TP. Hồ Chí Minh 2015
Trong 2 ngày 19-20/12/2015 tại HCM, Car Care Day 2015 đã chăm sóc cho 400 xe và 800 chủ xe với dịch vụ chuyên nghiệp đến từ các hãng hàng đầu trong ...

VITV Họp báo Ngày hội chăm sóc xe Hà Nội 15 10 2015
Chương trình Họp báo Ngày hội chăm sóc xe 2015 được diễn ra vào ngày 15/10/2015 vừa qua tại Hà Nội, với sự tham gia của các hãng Bridgestone, BVOT ...
Follow