M.Juškauskas gerina policiją. M. Riomerio universitetas 2006.

Mykolo Riomerio universitetas, vedantysis Rimvydas Paleckis, dėstytojai, studentai, pareigūnai. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

More Videos...


M.Juškauskas Prezidentei D. Grybauskaitei raštą Nr.1 2009.07.13., kad tirtų apie Sarmatiją.
Milvydas Juškauskas LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei jos pirmąją darbo valandą 2009-07-13, 8:00 val. įteikė pareiškimą Nr.1 - reikalavimus atlikti veiksmus, kad valstybės ir mokslo įstaigos ištirtų ir teisingai skelbtų įrodymus apie dabar Lietuva vadinamos valstybės ir jos gyventojų praeitį ir paveldą. Protėvių veiklos paveldą, kuri naudojame dabar ir naudosime ateityje, kurį saugoti įpareigoja tarpvalstybinės konvencijos, kurį viso pasaulio žmonėms pateikiame dabar ir palikuonys teiks ateityje. Su LR Prezidentės patarėjais ir kanceliarijos darbuotojais M.Juškauskas kalbėjosi daug dešimčių kartų. Net iki 1:20 val. Kelias dešimtis įrodymų M.Juškauskas nunešė parodyti LR Prezidentės patarėjoms - nustebino. LR Prezidentei nustatyta pareiga ir suteikta teisė inicijuoti įstatymų priėmimą, patobulinimą, pakeitimą, pasirašyti arba nepasirašyti LRS priimtus įstatymus, kalbėti per Nacioanlinę televiziją, kviesti žiniasklaidą, priimti dekretus, valstybės vardu paskatinti nusipelniusius asmenis ir t.t. Už tai LR Prezidentai gauna darbo užmokestį, lengvatas, veiklos finansavimą iš piliečių surenkamais mokesčiais, apsaugą ir t.t. Matyt praeities nebeatsiminimo pasekoje daugelio valstybės politikų, politologų ir žiniasklaidininkų veiksmai ir kalbos apie Lietuvos ir pasaulio dabartį ir ateitį panašios kaip po smegenų sutrenkimo, kai be sąmonės prabuvo kelis šimtus metų ir teprisimena haliucinacijas ir smegenis sutrenkusiųjų psichiatrų pačių surašytus raštus - ligos istoriją, kurią vadina "rašytiniais istoriniais šaltiniais". LR prezidentės kancelerijos filmukai ir vaizdai Facebooke - su vienu kitu sportininku, su vienu kitu muŽikantu, su iki keliolika vaikučių, įrodo, kad laiko buvo pakankamai. Ar LR Prezidentė tinkamai įvykdė savo pareigas, ar pakaltinama, ar nepakaltinama - spręskite patys. Bet rašykite ne M.Juškauskui - M.Juškauskas nenagrinėja skundų dėl LR Prezidentų veiklos trūkumų ar jiems nustatytų pareigų (ne)įvykdymo. Kažin ar įvykdyti dar suspės ar nesuspės ? .

M.Juškauskas gerina policiją ir VMI prie FM 2004 kai Finansų ministrė Dalia Grybauskaitė.
LR Finansų ministrui Daliai Grybauskaitei pavaldžios Valstybinės mokesčių inspekcijos - VMI prie FM, o ir ir kt. valstybės įstaigų apsaugą policija perleido saugojimo verslo samdiniams. M.J. veiksmų pasekoje vėliau dalinai atkeitė.

M.Juškauskas gerina policiją. Siūlymai ATPK ir KET 2006.
Dalį pasiūlymų įgyvendino, dalį su kitokia išraiška. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

M.Juškauskas gerina policiją. LNK Frontas 2003.
Dalyvauja Arūnas Valinskas, Saulius Skvernelis, Juozas Blaževičius, Algirdas Žalnerauskas, Milvydas Juškauskas, Gintaras Aliksandravičius ir kt. Sako, kad ir kaip patrulis gali apgauti vairuotojus. VENGIA UNIFORMŲ SU LIETUVOS ŽENKLAIS. 2003 laidoje Saulius Skvernelis sako, kad baudas paskiria 300 tūkst. kartų. 2009 m. administracinėn atsakomybėn patraukta apie 500 tūkst. kartų. . http://www.olvia.ru/rus/berkut.html Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/
Follow