M.Juškauskas gerina policiją. M. Riomerio universitetas 2006.

Mykolo Riomerio universitetas, vedantysis Rimvydas Paleckis, dėstytojai, studentai, pareigūnai. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

More Videos...


Milvydas Juškauskas, politikai istorikai policija kariuomenė žiniasklaida gerina 2015-02-16
Milvydas Juškauskas, 2015 m. vasario 16-ąją pasakyta: 1. Kodėl Europoje, Azijoje, Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Japonijoje, Indonezijoje, kitose įvairių jūrų salose daug dabar vadinama lietuviška kalba prasmingai suprantamų valstybių ir salų pavadinimų, kitų pavadinimų, vardų, pavardžių, veiksmažodžių ? 2. Kokia Gediminaičių stulpų kilmė ir vaizduojamoji prasmė ? 3. Kokia Dvigubų kryžių kilmė ir vaizduojamoji prasmė ? 4. Kokia burbuliukų ant policijos komisarų kepurių kilmė ir vaizduojamoji prasmė ? 5. Kodėl Kauno miesto, esančio dabar vadinamoje Turkijoje, gaminiai su pavaizduotais sparnuotais žmonėmis, kurių prasmė angelai – dabar naudojama Lietuvos policijos ženkluose medaliuose ? 6. Koks daiktų su svastikomis plitimas Pasaulyje pagal jų datavimą – iš vietovės kurioje seniasiais datuoti daiktai su svastikomis į vietoves kuriose naujesni daiktai su svastikomis ? 7. Ne kelintame amžiuje, bet prieš kiek metų ir iš kokios vietovės į dabar Lietuva vadinamą vietovę atvyko Palemonu vadinamas asmuo ? 8. Kokios tūkstančius metų naudotų daiktų, vadinamų Lituus sąsajos su 16 a. datuojamų Kvedlinburgo analų (metraščių) nuorašo įrašu “Litua” ? 9. Kokia žodžio “gotas” ir “gal goto kalno” prasmės sąsajos su mūsų protėviais ? 10. Ne kelintame amžiuje, bet prieš kiek metų gyveno asmuo vadinamas Jėzumi Kristumi ir kitaip ? Ar prieš 2 tūkst., ar mažiau nei prieš 1 tūkstantį ir kokioje vietovėje ? 11. Kodėl tiek daug antika vadinamam laikotarpiui priskirtų statinių ir daiktų, ir taip mažai tamsiaisiais viduramžiais vadinamam laikotarpiui priskirtų pastatų ir gaminių – ar Lietuvos gyventojai turi teisių į išlikusį nekilnojamąjį ir kilnojama antika vadinamo laikotarpio ir ankstesnį turtą, esantį kitose šalyse ? 12. Ne kelintame amžiuje, bet prieš kiek metų ar mūsų protėviai, ar ne mūsų protėviai sukūrė ir surašė Arijų Vedas, kuriose minimas Baltasis raitelis su kardu jojantis ant balto žirgo – toks kaip mūsų valstybės istorinėje vėliavoje, herbe ant policijos, prokurorų, teisėjų galvų ir kaklų ? 13. Nustatyti kas organizuotų papildomus mokymus ir įpareigojimus, kad juos išklausytų LRS nariai, merai, miestų tarybų nariai, ministrai, generolai, policijos generaliniai komisarai, prokurorai, teisėjai ir kt. įtakingus įgaliojimus įgyjusieji pareigūnai, kad jie išklausytų papildomus mokymus apie ant jų galvų ir kaklų prikabintų ženklų vaizduojamąją prasmę, pabendrautų su psichologais ar pripažįsta, ar gerai suprato, ar gailisi klydę ir tai būtų nufilmuota, panašiai kaip, kad jie savo teisėkūros ir sprendimų aktais įpareigoja greitai, bet saugiai vairavusius vairuotojus dėl tų pačių pareigūnų įtakoje sukurtų Kelių eismo taisyklių formalaus pažeidimo ? Sėkmės. .

Lietuvos lietuvių genai. 25 tūkstančiai metų. Lietuvai 2 milijardai.
Lietuvos žemės pagrindas susidarė prieš 2 milijardus metų. Paviršių sukūrė ledynmečiai. Nustatyta, kad lietuvių protėviai čia gyvena 25 tūkst. metų ir dar nuo anksčiau. Buvo atsitraukę nuo ledynų ir vėl grįžo prieš 13 tūkst. metų. Matyt panašiai elgėsi ir gretimų šalių tautos, tačiau tik dabar vadinama lietuvių žemaičių kalba pripažinta seniausia. Merginų patikimumą tautai galima patikrinti ir apklausiant su melo detektoriumi - poligraf, variograf ir kt. Duomenys iš kitur - moterų viduje vyrų sėklų genų išlieka visą gyvenimą. Su jomis susituokusieji vyrai augintų ne vien savų savybių bei Lietuvos aplinkoje neprisitaikiusių ankstesnių jų žmonų seklintojų genų įtakojamus vaikus. To nežinančios merginos prisirinktų savo vaikams netinkamų genų liekanų bei priežasčių nesutarimams su būsimais vyrais ir vaikais.

Lietuvos valstybė ir policija neišmano kokia prasme paženklinti.
Lietuvos valstybė ir policija neišmano net kokios prasmės ženklus pritvirtino prie jų pačių. Nesidomi jų paženklinimų prasmės ĮRODYMAIS. Taip policiją išlaiko zombiais, neišmanančiais Gediminaičių stulpų, Dvigubų kryžių, "burbuliukų" ant kepurių ir kt. tačiau zombiams suteikia teisę dalyvauti teisėkūroje ir kt.

Merginų apgavimas negrų vergų šokiai, arabai, Genetinis karas, Europa Latvia Lietuva - stop darom ?
Informacinis karas - sudomina ir apgauna. Genetinis karas - santykiai ir apsėklina. Afrikos ir Lotynų Amerikos negrų vergvaldžiams apsimokėjo darbams tinkamų vergų veisimas. Vergų ir dėl tokiam naudojimui tinkamų savybių atrinktų ir išveistų jų palikuonių muzika ir šokiai SALSA , BACHATA, RUMBA ir kt., atitinka vergų ir jų palikuonių intelektą, protą, skurdą, nuogumą, dirginančius lietimus ir vergų džiaugsmus. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D 0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8 B Nuo 2000-jų Europoje per TV ir kt. paspartino ir suorganizavo šokti maniją - choreomaniją, salsa maniją ir merginų nuoginimosi rodymo maniją, tai panaudojant negrams ir arabams privilioti. Afro Latino prostituciniai sex šokiai Twerk, Bachata, Kizomba, Salsa, Mambo, Zouk ir kt. Jų tikslai savanaudiški vieno ar dvejų asmenų malonumui. Tai vyksta liečiantis apnuogintas ar ploniau apdengtas kūno jutimo vietomis, kuriose jutikliai didinantys sex norus ir įsijautimu - merginos mokinamos užsimerkti, glaustytis, suktis ir vartytis, kad jų smegenys labiau apsvaigtų. Afro Lotino sex muzika moteris svaiginanti. Sex norai ir jų padidinimui kūno išskiriamos cheminės medžiagos nustelbia protavimą - žinoma visiems, to pasekoje ir svetimšaliai atrodo neva tinkamais. Vaizdo įrašai tų šokių sukūrimo vietose Afrikoje ir Lotynų Amerikoje tai įrodo. Visuomenei naudingų tikslų tokiais šokiais nesiekiama kaip, kad grupiniuose nuteikimo šokiuose - vienijančiuose, šventiniuose, apeiginiuose, kariniuose ir kt. Sex šokių mokinimui atvyksta negrai. Negrų su merginomis nuotraukas ir vaizdo įrašus talpina internete. Juos pamatę negrai ir arabai užsinori vykti į Europą apsigaudami neva jie čia geidžiami.
Follow