M.Juškauskas gerina policiją. M. Riomerio universitetas 2006.

Mykolo Riomerio universitetas, vedantysis Rimvydas Paleckis, dėstytojai, studentai, pareigūnai. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

More Videos...


Lietuvos lietuvių genai. 25 tūkstančiai metų. Lietuvai 2 milijardai.
Lietuvos žemės pagrindas susidarė prieš 2 milijardus metų. Paviršių sukūrė ledynmečiai. Nustatyta, kad lietuvių protėviai čia gyvena 25 tūkst. metų ir dar nuo anksčiau. Buvo atsitraukę nuo ledynų ir vėl grįžo prieš 13 tūkst. metų. Matyt panašiai elgėsi ir gretimų šalių tautos, tačiau tik dabar vadinama lietuvių žemaičių kalba pripažinta seniausia. Merginų patikimumą tautai galima patikrinti ir apklausiant su melo detektoriumi - poligraf, variograf ir kt. Duomenys iš kitur - moterų viduje vyrų sėklų genų išlieka visą gyvenimą. Su jomis susituokusieji vyrai augintų ne vien savų savybių bei Lietuvos aplinkoje neprisitaikiusių ankstesnių jų žmonų seklintojų genų įtakojamus vaikus. To nežinančios merginos prisirinktų savo vaikams netinkamų genų liekanų bei priežasčių nesutarimams su būsimais vyrais ir vaikais.

Musulmonų žmonos iš Europos šalių Lietuvos Rusijos ir kitų.
Intymios musulmonų gyvenimo paslaptys - staigmena lietuvėms - http://www.anglija.today/imigracija/intymios-musulmonu-gyvenimo-paslaptys-- staigmena-lietuvems

Lietuvos dovanos Lenkijai. 35 km žygis pavyzdys vadovams ruošti žmones eitynėms. 2016-02.
Lietuvai , Lenkijai , Prūsijai , Milvydas Juškauskas , Violeta Sirvydytė , Andrius Staniukėnas , Kipras Valentinavičius , Aivaras Krasuckas , Marius Kulbis , Aleksandras Valentas , Raimundas Bakutis ir kiti. 2016-02. .

Milvydas Juškauskas, politikai istorikai policija kariuomenė žiniasklaida gerina 2015-02-16
Milvydas Juškauskas, 2015 m. vasario 16-ąją pasakyta: 1. Kodėl Europoje, Azijoje, Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Japonijoje, Indonezijoje, kitose įvairių jūrų salose daug dabar vadinama lietuviška kalba prasmingai suprantamų valstybių ir salų pavadinimų, kitų pavadinimų, vardų, pavardžių, veiksmažodžių ? 2. Kokia Gediminaičių stulpų kilmė ir vaizduojamoji prasmė ? 3. Kokia Dvigubų kryžių kilmė ir vaizduojamoji prasmė ? 4. Kokia burbuliukų ant policijos komisarų kepurių kilmė ir vaizduojamoji prasmė ? 5. Kodėl Kauno miesto, esančio dabar vadinamoje Turkijoje, gaminiai su pavaizduotais sparnuotais žmonėmis, kurių prasmė angelai – dabar naudojama Lietuvos policijos ženkluose medaliuose ? 6. Koks daiktų su svastikomis plitimas Pasaulyje pagal jų datavimą – iš vietovės kurioje seniasiais datuoti daiktai su svastikomis į vietoves kuriose naujesni daiktai su svastikomis ? 7. Ne kelintame amžiuje, bet prieš kiek metų ir iš kokios vietovės į dabar Lietuva vadinamą vietovę atvyko Palemonu vadinamas asmuo ? 8. Kokios tūkstančius metų naudotų daiktų, vadinamų Lituus sąsajos su 16 a. datuojamų Kvedlinburgo analų (metraščių) nuorašo įrašu “Litua” ? 9. Kokia žodžio “gotas” ir “gal goto kalno” prasmės sąsajos su mūsų protėviais ? 10. Ne kelintame amžiuje, bet prieš kiek metų gyveno asmuo vadinamas Jėzumi Kristumi ir kitaip ? Ar prieš 2 tūkst., ar mažiau nei prieš 1 tūkstantį ir kokioje vietovėje ? 11. Kodėl tiek daug antika vadinamam laikotarpiui priskirtų statinių ir daiktų, ir taip mažai tamsiaisiais viduramžiais vadinamam laikotarpiui priskirtų pastatų ir gaminių – ar Lietuvos gyventojai turi teisių į išlikusį nekilnojamąjį ir kilnojama antika vadinamo laikotarpio ir ankstesnį turtą, esantį kitose šalyse ? 12. Ne kelintame amžiuje, bet prieš kiek metų ar mūsų protėviai, ar ne mūsų protėviai sukūrė ir surašė Arijų Vedas, kuriose minimas Baltasis raitelis su kardu jojantis ant balto žirgo – toks kaip mūsų valstybės istorinėje vėliavoje, herbe ant policijos, prokurorų, teisėjų galvų ir kaklų ? 13. Nustatyti kas organizuotų papildomus mokymus ir įpareigojimus, kad juos išklausytų LRS nariai, merai, miestų tarybų nariai, ministrai, generolai, policijos generaliniai komisarai, prokurorai, teisėjai ir kt. įtakingus įgaliojimus įgyjusieji pareigūnai, kad jie išklausytų papildomus mokymus apie ant jų galvų ir kaklų prikabintų ženklų vaizduojamąją prasmę, pabendrautų su psichologais ar pripažįsta, ar gerai suprato, ar gailisi klydę ir tai būtų nufilmuota, panašiai kaip, kad jie savo teisėkūros ir sprendimų aktais įpareigoja greitai, bet saugiai vairavusius vairuotojus dėl tų pačių pareigūnų įtakoje sukurtų Kelių eismo taisyklių formalaus pažeidimo ? Sėkmės. .
Follow