M.Juškauskas gerina policiją. M. Riomerio universitetas 2006.

Mykolo Riomerio universitetas, vedantysis Rimvydas Paleckis, dėstytojai, studentai, pareigūnai. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

More Videos...


M.Juškauskas gerina policiją. Molėtai 2 dal. 2005.
ATP bylą išsiuntė nelaukdamas 10 d. termino skundui paduoti pabaigos. Sunkino susipažinimą su byla, ji tas 10 dienų kursavo Molėtų r. PK - Vilniaus m. VPK - Molėtų r. PK. - Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

M.Juškauskas gerina policiją. LNK Frontas 2003.
Dalyvauja Arūnas Valinskas, Saulius Skvernelis, Juozas Blaževičius, Algirdas Žalnerauskas, Milvydas Juškauskas, Gintaras Aliksandravičius ir kt. Sako, kad ir kaip patrulis gali apgauti vairuotojus. VENGIA UNIFORMŲ SU LIETUVOS ŽENKLAIS. 2003 laidoje Saulius Skvernelis sako, kad baudas paskiria 300 tūkst. kartų. 2009 m. administracinėn atsakomybėn patraukta apie 500 tūkst. kartų. . http://www.olvia.ru/rus/berkut.html Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

Lietuvos lietuvių genai. 25 tūkstančiai metų. Lietuvai 2 milijardai.
Lietuvos žemės pagrindas susidarė prieš 2 milijardus metų. Paviršių sukūrė ledynmečiai. Nustatyta, kad lietuvių protėviai čia gyvena 25 tūkst. metų ir dar nuo anksčiau. Buvo atsitraukę nuo ledynų ir vėl grįžo prieš 13 tūkst. metų. Matyt panašiai elgėsi ir gretimų šalių tautos, tačiau tik dabar vadinama lietuvių žemaičių kalba pripažinta seniausia. Merginų patikimumą tautai galima patikrinti ir apklausiant su melo detektoriumi - poligraf, variograf ir kt. Duomenys iš kitur - moterų viduje vyrų sėklų genų išlieka visą gyvenimą. Su jomis susituokusieji vyrai augintų ne vien savų savybių bei Lietuvos aplinkoje neprisitaikiusių ankstesnių jų žmonų seklintojų genų įtakojamus vaikus. To nežinančios merginos prisirinktų savo vaikams netinkamų genų liekanų bei priežasčių nesutarimams su būsimais vyrais ir vaikais.

Kolonistų pabėgelių nei vieno. Edmundas Kučinskas. Nacionalinė televizija.
EDMUNDAS KUČINSKAS - Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narys.
Follow