Mitsubishi Pajero Wagon IV 3.0


More Videos...


Mitsubishi pajero wagon

EP.17 รวมอุบัติเหตุ Mitsubishi Pajero Sport | Mitsubishi Pajero Sport Crash Compilation!
EP.17 รวมอุบัติเหตุ Mitsubishi Pajero Sport | Mitsubishi Pajero Sport Crash Compilation! เอาไว้เตือนสติในการใช้รถ ไม่ว่ารุ่นไหนก็มีโอกาสเกิ ดได้ทั้งนั้น จงมีสติ ไม่ประมาท และคำนึงถึงเพื่อนร่วมทาง! ย้ำ!!! มีหลายคนบอกว่า ถ้าขับดีๆ ไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรหรอก แต่อย่าลืมว่าไม่ได้มีแค่เ ราคนเดียวที่อยู่บนถนน ทุกๆคนต้องช่วยกัน บางคนมั่นใจในรถตัวเองเกิน ไป สุดท้ายก็คุมไม่อยู่ เอาไว้เป็นอุทาหรณ์ครับ!

Pajero Full. Deu um show na trilha!
Pajero Full. Um carro fantástico para as trilhas! Dá um verdadeiro show!

Mitsubishi Pajero IV (Off-road тест)
Follow