Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Ar gali aplenkt pareigunus 170km/h greiciu?

D1Ma Video's Audi power


 


More Videos...


Policija filmavo chuliganišką vairavimą Vilniuje
Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato interneto svetainės rubriką „Dienos vaizdelis papuošė filmuota medžiaga pavadinimu „Pavojingas vairavimas. Pareigūnai nutarė visiems parodyti, kokių chuliganiško elgesio pavyzdžių gatvėse jie užfiksuoja kiekvieną dieną. Akivaizdu, kad pažeidėjai buvo filmuojami iš slaptojo policijos „VW Caddy automobilio, nepažymėto jokiais skiriamaisiais ženklais. Pirmiausia į pareigūnų akiratį patenka apynaujis 5-osios serijos BMW, kuris lengvai viršydamas leistiną greitį skrieja per estakadą vadinamojo Šeškinės kalno link. Netrukus slaptieji filmuotojai pričiumpa ir keletą maršrutinių taksi vairuotojų, vėliau dar vieną pažeidėją su „Subaru.

Dragai Klaipėdoje 2010,07,09

Mukranas, Klaipėda
Dragai

zigulys vs probe

DODGE VIPER važiuoja Vilniuje
15min.lt skaitytojas rašo: Leidausi nuo Šeškinės kalno ir pamačiau priekyje įspūdingą automobilį žemą, platų, su dviem baltom juostom per visą kėbulą. Tik vėliau draugai pasakė, kad tai 450 AG „Dogde Viper. Mašina sustojo pirma prie raudono šviesoforo. Priekyje atsivėrė puikus kelias. Tokia situacija žadėjo įspūdingą važiavimą, todėl nutariau pafilmuoti.

Užlindusio BMW vairuotojo gestas iš paskos važiuojančiam
Kaune, kirtus Savanorių / Taikos pr. sankryžą ir važiuojant link "Maxima" prekybos centro užlindęs BMW vairuotojas važiuodamas pradarė dureles ir parodė gestą iš paskos važiuojančiam vairuotojui.

ILLEGAL night racing show Kaunas 2011

as ji nugalejau
BMW 530 d ( e39) full; speed in higeway......

Policijos patruliai - ir kaime jiems trukdo
Lietuvos policijos patruliai tariasi suradę "pažeidėją". Bizniuką sutrukdo drąsūs paaugliai, kurie pradeda filmuoti. Policininkas nieko nedaro, kad užkirstų pažeidimui kelią t.y. keiksmažodžių vartojimą viešoje vietoje - jam tai daryti NEAPSIMOKA, juk galima susitarti su vairuotoju - ir NAUDA ir MALONUMAS ! Policininkai patys KET 155.5 p. pažeidę stovi ant šaligatvio, tačiau savo pažeidimo "nemato" ir protokolo nesurašo. DĖL INFORMACIJOS RINKIMO F I L M A V I M O L R K O N S T I T U C I J A 25 straipsnis 1. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 2.Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 3.Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. 4.Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 5.Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS 4 straipsnis. Informacijos laisvė 1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 2) neleisti skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo metu buvo iškreiptas; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 4) publikacijas ar laidas skelbti savo pavarde, slapyvardžiu ar anonimiškai. 2. Niekas negali būti verčiamas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, platinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų informaciją. 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo; 4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo; 5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose; 6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi fiksuojant teisės pažeidimus ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580&p_query=&p_t r2=

bes 666 2010.07.01.mp4

Veikiantis fotoradaras Vilniuje 2
Rastas veikiantis fotoradaras Antakalnio g.

M.Juškauskas gerina policiją. Berkut 1 dal. 2005.
Žr.TĘSINIUS apie "Berkut". Dalyviai Andrius Petraitis, Artūras Zadorožnyj ir patrulis Andrius Radivonas.

M.Juškauskas gerina policiją. LP EPT apgavo inspektorių taikyti ne tą įstatymą. 2006.
ABI PRADĖTOS ATP BYLOS NUTRAUKTOS. M.J. per valandą policijai nepasakė nei vieno žodžio. Per stoglangį veikia LP EPT apgautasis Vilniaus r.PK Paberžės PN tyrėjas LAIMONAS PRADKELIS - vairuotojo pažymėjimo nedavimo atveju pats patrulis turėjo teisę surašyti ATP protokolą, bet stengėsi pridirbti sunkesnės atsakomybės. Šitie patrulai dar ir Lietuvos vadovus eskortuoja. Inspektoriui vadovauja Vilniaus raj.PK načalnykas dar nuo SSSR laikų. "Armija krajova" viršinkai vengia uniformų su Lietuvos ženklais, bet teko apsivilkti, nufotografuotais būti ir pateikti internete - v. MEČISLOVAS POPLAVSKIS, v.p. TADEUŠ BUIKO. O v.p. JOSIF KUZMICKIJ. http://www.policija.lt/vilniausrpk/ http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=disk&fwd=komentarai%2Easp%3FdskI D%3D61414%26view%3D5&groupID=1 ATPK 272 str. "Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo TURI TEISĘ ..., duoti paaiškinimus,...". Taigi galima sakyti tik tai, ką norima pasakyti. Nebūtina sakyti nei vieno žodžio ko pareigūnai klausia - adresas, darbovietė, pareigos, telefonas, išsilavinimas, kaip čia buvo..., kodėl skubėjote... ir t.t. IKITEISMINIUOSE TYRIMUOSE BPK net nenumato apklausos be procesinių teisių - nukentėjęs, liudytojas, įtariamasis, kaltinamasis. Ikiteisminiai tyrėjai apgauna žmones, neva jie parodymus apie savo veiksmus pasakoja savo noru. BPK 10, 21, 50, 80, 83, 142, 182 str. BPK 21 str. 4 d. - "Įtariamasis TURI TEISĘ: žinoti KUO JIS ĮTARIAMAS; nuo sulaikymo ar pirmos apklausos momento turėti gynėją; DUOTI PARODYMUS; pateikti prašymus..." BPK šaukimas su nuoroda APKLAUSAI be nuorodos kokioje byloje ir kokiomis procesinėmis teisėmis pagal kodeksus niekinis, be jokių galimų sankcijų už neįvykdymą. KELIŲ POLICIJA ŽMONES GAIŠINA bylų pradėjimais ir perdavimais kitiems pareigūnams. http://rutube.ru/tracks/172933.html?v=e1d5fd19ec0282c36b0b12ce66d489b7

M5 bega nuo policijos
Pasiekia 248 km/h greiti

Incidentas Klaipėdoje: jaunimas nusprendė pasilinksminti sėdėdami ant perėjos
Uostamiestyje chuliganai įvykdė piktybišką išpuolį prieš automobilių vairuotojus. Policijos pareigūnų duomenimis, filmuotoje medžiagoje matėsi, kaip du vaikinai tyčia gulėjo gatvėje ant pėsčiųjų perėjos ir trukdė pravažiuoti visuomeniniam bei privačiam transportui. Dėl to supykę vairuotojai abu vaikinus sumušė. Plačiau skaitykite: http://www.alfa.lt/straipsnis/12955198/Klaipedoje..chuliganu.ispuolis.pries .vairuotojus=2011-11-10_13-11/
Which car is faster? Which Car is Faster?

Similar 1/4 mile timeslips to browse:

1976 Chevrolet Vega : 7.780 @ 171.060
Eric DeRoche, Engine: 565ci Ray franks/schmidt 1050's, Supercharger: No Turbos: No Tires: 14-33


1973 Chevrolet Vega : 8.154 @ 171.100
Jim Hull, Engine: 475 big block Chevy, Supercharger: 8-71 Littlefield Tires: 29.5x10.5w


1976 Chevrolet Vega VEGA: 8.530 @ 159.860
Mike, Engine: 415 in. sbc, Tires: Goodyear


1974 Chevrolet Vega : 8.690 @ 155.100
MARTIN LAJOIE, Engine: 506 BBC (BORED/STROKED) 427 TALL DECK, Tires: MICKEY THOMPSON


1972 Chevrolet Vega : 8.800 @ 155.120
Romeo Barcenilla, Engine: Lukovich Racing 565 BBC, Supercharger: none Turbos: none Tires: 15X32X14.5w Hoosier


1971 Chevrolet Vega : 8.812 @ 153.540
Rusty, Engine: 496 Chevy,


1972 Chevrolet Vega 2 door: 8.910 @ 151.870
julio The hammer Reyes, Engine: 510 BB chev, Tires: hoosher


1971 Chevrolet Vega 2 door: 8.980 @ 151.000
jason kimberlin, Engine: 496 big block chevy, Tires: slicks


1971 Chevrolet Vega GT: 9.000 @ 150.000
Dave Donalson, Engine: 496 bbc, Supercharger: none Turbos: none Tires: goodyears


1974 Chevrolet Vega : 9.062 @ 148.590
Greg Eachus, Engine: 498 BBC, Tires: Goodyear


1994 Volkswagen GTI : 9.140 @ 164.157
marc hubert, Engine: 2.0 20v, Turbos: bullseyepower AX368 t3 .70a/r Tires: 28x9x15xt m&h


1971 Chevrolet Vega : 9.160 @ 145.280
Pratt Thompson, Engine: 454, Tires: hoosiers


1971 Chevrolet Vega GT: 9.482 @ 139.600
Kenny Snow, Engine: 406, Tires: 29.5x11.5 Hoosier Slicks


1974 Chevrolet Vega : 9.534 @ 142.000
jerry morse, Engine: 388, Supercharger: nope Turbos: nope


1971 Chevrolet Vega : 9.600 @ 137.330
Willy Reerink, Engine: 383 SB, Tires: MT


1974 Chevrolet Vega Hatch back: 9.899 @ 137.120
Kerry Prince, Engine: 355, Tires: 28x10.5x15


1976 Chevrolet Vega : 9.990 @ 136.260
Curt Stewart, Engine: sbc,


1973 Chevrolet Vega : 10.000 @ 130.000
James Bassett, Engine: 406, Tires: MT 26x8.5x15


1971 Chevrolet Vega Panel delivey: 10.000 @ 127.000
glenn mailey, Engine: 355, Tires: Goodyear Eagle 13/30/15


1988 Volkswagen GTI : 10.030 @ 147.000
Steve Oliveira, Engine: VR6, Turbos: GT40 , now a different


 


©2014 DragTimes - Disclaimer