Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

落雨天架貨van唔知搞乜差d害死人......

行緊突然有架貨van係逆走方向停左係快線,仲要係彎位,差d害死人......


 


More Videos...


又一仆街迴旋處直出~~
又一仆街迴旋處直出~以為條路得佢一個,佢行晒=.="

無良司機撞車後快閃

當鐵馬死既沖燈L
當鐵馬死既沖燈L

究竟佢係未訓醒?定係唔試用迴旋處?
我覺得佢係想係第二個出口出既,但係又唔打燈,係咁插 過尼,都幾好野....結果比我迫左佢係第三個出口先出到.. ....但既然佢想係第二個出口出,點解唔轉多個圈???

後面果位師兄真係慘
後面果位師兄真係慘, 咁樣比人連續撞兩野...... 見前面揸大淩個位人兄揸到咁chok, 其實都驚驚地, 點知真係...... P.S. 師兄我過你個時, 見你係咁望住我. 如果你想要證據既話, 可以pm我.

客貨van被捉到正!
初初以為捉白牌,但警察無問個客~ 應該係違例上落客!

P羊on cut快線俾車撞到飛起
P羊on cut快線俾車撞到飛起

港女揸車+ 假日車
港女大發歪理 寶馬cut線接小巴 http://forum5.hkgolden.com/view.aspx?type=BW&message=2819713

的士佬, 知錯能改? 都要扣十分! (2x 5分)
How can a taxi cross that line, twice in a row?

失控了,算你好彩 (cam L)

D仆街飲醉亂渣車亂cut線......
入城隧,佢一路行緊中線係自動比錢,我行左係比現金, 佢明明想行右,突然又行左,真係屌佢老母,唔炒算好彩 ....唔係又可以換野,真係多謝晒~~~

貨 Van 車牌 PS6533 危險駕駛 (日期: 16/5/2011)
16/5/2011 早上約七時, 以上提及車輛在在公主道天橋 (南行方向), 因在前段超越不了本人之車輛, 故在橋上做出超越雙白線並突然煞車之報復性行為, 意途製造交通意外. 特此上報, 用予向警方報案, 及敬希向各位道路使用者留意此司機之惡劣態度. P.S. 影片可由 50" 開始觀看

打白鴿轉, 真係嚇L死
頭先係淺水灣打白鴿轉, 真係嚇L死, 好彩無抄到.

瘋狂Benz 佬

唔好睇小 '富豪師奶+靚靚中港牌' (HK2832)
at 0:31 ..... 麥當勞道

Which car is faster? Which Car is Faster?
Similar 1/4 mile timeslips to browse:

1987 Ford Van E350: 12.819 @ 105.375
BRUCE MARR, Engine: 460, Tires: B.F. SPORT TRUCK


1987 Ford Van E350(1TON): 14.101 @ 93.265
BRUCE MARR, Engine: 460, Tires: B.F. G/R SPORT TRUCKS


1989 Ford Van GT: 21.586 @ 67.246
Gregory Straps, Engine: v-6,


1984 Nissan Van : 22.500 @ 56.000
fatboy, Engine: heavily worked 4cyl, Tires: bald


 


©2015 DragTimes - Disclaimer - Contact Us