ŽSR 140 : odchod zo stanice Šurany 750 182-8 Hybrida

750 182-8 ZSSK Hybrid odchádza zo stanice Šurany na osobáku. smer : Nitra na trati ŽSR 140 (Nové Zámky - Prievidza)

More Videos...


Železničná stanica Nové Zámky - slávnostná omša na počesť sv. Kataríny Alexandrijskej
Svätá omša s požehnaním vo vestibule železničnej stanice Nové Zámky pri príležitosti inštalácie sochy sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky slovenských železničiarov. Celebruje mons. Ján Orosch.

555.3008.wmv

ZSSK 750 300 & Zr 1849

IC + EC Train Race @ Bratislava Hlavná stanica: IC504 KRIVÁŇ ZSSK 350.007 a EC272 Avala ZSSK 362
IC + EC preteky @ Bratislava Hlavná stanica: IC504 Kriváň s loko ZSSK 350.007 Gorila s meškaním 11min. a EC272 Avala ťahaná ZSSK 362.xxx s meškaním 23min. IC + EC race @ Bratislava Hlavná stanica: InterCity 504 Kriváň from Košice (13:19) to Bratislava (18:23) with electric loco ZSSK 350.007 "Gorila" delayed 11 min. and EuroCity 272 Avala from Belgrade (6:45) to Prague (22:21) pulled by ZSSK 362.xxx with delay 23min. Medzinárodné Vlaky Slovensko / International Trains in Slovakia
Follow