ฮอนด้าเดินสายการผลิตเต็มกำลัง

ฮอนด้าพร้อมเดินสายการผลิตเต็มกำลังปลายเดือนมีนาคมนี้

More Videos...


โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าแห่งใหม่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงงานฮอนด้าปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยน ต์ที่สำคัญของฮอนด้า มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ไ ด้รับการติดตั้งในสายการผล ิตเป็นครั้งแรกของฮอนด้า ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมสายการป ระกอบรถยนต์รูปแบบใหม่ ARC Line (Assembly Revolution Cell) ที่ฮอนด้าพัฒนาขึ้นและนำมา ใช้ที่โรงงานแห่งนี้เป็นแห ่งแรกของโลก โรงงานฮอนด้าแห่งนี้ได้รับ การออกแบบภายใต้แนวคิด "ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยสมดุลที่เหมาะสมของทัก ษะฝีมือการผลิต และเทคโนโลยีอันทันสมัย" สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที่ http://www.honda.co.th/th/abouthonda

โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าแห่งใหม่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ( English Subtitle )
โรงงานฮอนด้าปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยน ต์ที่สำคัญของฮอ­นด้า มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ไ ด้รับการติดตั้ง­ในสายการผ ิตเป็นครั้งแรกของฮอนด้า ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมสายการป ระกอบรถยนต์รูปแ­บบใหม่ ARC Line (Assembly Revolution Cell) ที่ฮอนด้าพัฒนาขึ้นและนำมา ใช้ที่โรงงานแห่­งนี้เป็นแ ่งแรกของโลก โรงงานฮอนด้าแห่งนี้ได้รับ การออกแบบภายใต้­แนวคิด "ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยสมดุลที่เหมาะสมของทัก ษะฝีมือการผลิต และเทคโนโลยีอันทันสมัย" สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที่ http://www.honda.co.th/th/abouthonda

ทดสอบ เบรค ABS โครงการฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย

กบนอกกะลา ตอน กว่าจะเป็นรถยนต์
Follow