Saab with 3" JT exhaust, and GT3071 (high speed)

Saab with 3" JT Exhaust (high speed)

More Videos...


Saab with JT 3"
Saab with JT 3"

Saab 9-3 stock exhaust vs. JT 3''
http://www.jt-tuning.se

Extreeme Saab Turbo
hp???

Saab 9-3 aero ~350hp
Follow