Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

M5 bega nuo policijos

Pasiekia 248 km/h greiti


 


More Videos...


Lietuvos policijos patruliai džiaugiasi radę VIBRATORIŲ
Lietuvos policijos patruliai kartu su TV 3, šiurkščiai pažeidę asmens privatumą, atlikę asmens daiktų apžiūrą , rado pas turtingą vaikiną VIBRATORIŲ, todėl pradėjo džiaugtis ir juoktis iš malonumo, atskleisdami tikrąją savo prigimtį. Ne ką geresnis TV 3 parodomosios-pop šou laidos "KOMANDA" komentatorius. Komentuoja...."tai rimta mašina, joje - dar rimtesni ŽMONĖS, besivežiojantys RIMTĄ GRĖSMĘ keliančius DAIKTUS" TV 3 Komentatorius dalyvauja PAŽEIDIME KARTU su PATRULIAIS - pažeidžiamas ASMENS PRIVATUMAS. Apie tai TV 3 komentatorius nepratars nė ŽODŽIO, todėl kas mato būtinai pamatys. Taip tik eilinį kartą "KOMANDA" parodo, kaip TV 3 vykdo savo "profesinę pareigą", bei "profesinę etiką". TV 3 komentatorius nesugebės pateikti JOKIŲ asmens daiktų apžiūros protokolų, jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti teisėtus patrulių veiksmus, kas dar kartą įrodys, kad buvo pažeistas apžiūros metu asmens privatumas ir asmens apžiūros tvarka. TV 3 laidoje, valdžios institucijos policijos tarnautojai, kurie pagal valdžios nustatytą tvarką yra TARNAUJANTYS ŽMOGUI asmenys, pavadinami VALDOVAIS t.y. F A R A O N A I S. F A R A S nuo (graik. Pharao didelis namas) vėliau įgyjo reikšmę didelis ūkis, dar vėliau valdovas, o pastaruoju metu įprasta prasmė Egipto valdovas. Ne policijos diktatorių valdomoje šalyje taip vadinti pareigūnams absoliučiai netinka. Policininkas valdytojas (teikia LRS nustatytus žmonių tarpusavio santykių valdymo patarnavimus, t.r. TARNAS - VALDYTOJAS), bet NE VALDOVAS, kadangi pagrindinė pareigūnų atstovaujamos įstaigos pareiga nustatyta LR KONSTITUCIJOS 5 str. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, Valdžios galias riboja Konstitucija. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm Iš POP ŠOU REKLAMINĖS laidos matyt, kad tautai surinkti asmenys vaizduojami, kaip VALDOVAI FARAONAI. Motyvas aiškus su didybės manijos aspektais, todėl į policiją ir priimami FARONAI NAPOLEONAI MENTAI ir kitokie panašūs asmenys, tačiau labai įsižeidžia, kai juos pavadini MENTAIS FARAIS ir "pripiešia" bylų už policijos vardo įžeidimą. TV 3 komentatorius nesugebės pateikti nei vieno įrašo, kad patruliai įvykdę apžiūrą savo veiksmus užfiksavo taip, kaip reikalauja policijos patrulių veiklos instrukcija http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=206118 LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO Į s a k y m a s 2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 660 Vilnius

Driving In Russia (Week 2 - August - 2013) ☆ SFB
We're uploading new compilations every WEEK ! FACEBOOK → http://goo.gl/uO1m9 YOUTUBE → http://goo.gl/NFSsg Take this Video as a learning tool. This video is only for education purpose. Drive safely and keep yourself and others safe ! Don't forget to rate and to give us a little feedback in the comments! SUBSCRIBE , LIKE ,COMMENT and SHARE: http://www.youtube.com/user/SerbianFailBlog Follow us on FB page: http://www.facebook.com/pages/SerbianFailBlog/446591045361238 Sincerely, SerbianFailBlog ------------------------------- Credits: Music : Rataxes - Vortex The music used in this video is 'Vortex' by Rataxes (http://www.jamendo.com/en/track/940643/vortex), licensed under Creative Commons "Attribution 3.0". I have given credit for the use of this music in the video description. Here is a link to the terms of license: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ CONTACT US : (serbianfailblog@gmail.com) TAGS: "fail compilation" "daily fails" "daily fail compilation" "monthly fail compilation" "best fails" "best fails of the day" "best fails of the week" "epic fail" todays fails "best fails today" "latest fails" road rage "russian road rage" People are awesome" "free movies" "best of" "newest fails" fail compilation of the week day month best weekly daily monthly collection epic drunk funny pranks stupid Awesome idiot wipeout hilarious faceplant lol fun haha laughing laugh today 2012 comedy noob own owned haha

Policija filmavo chuliganišką vairavimą Vilniuje
Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato interneto svetainės rubriką „Dienos vaizdelis papuošė filmuota medžiaga pavadinimu „Pavojingas vairavimas. Pareigūnai nutarė visiems parodyti, kokių chuliganiško elgesio pavyzdžių gatvėse jie užfiksuoja kiekvieną dieną. Akivaizdu, kad pažeidėjai buvo filmuojami iš slaptojo policijos „VW Caddy automobilio, nepažymėto jokiais skiriamaisiais ženklais. Pirmiausia į pareigūnų akiratį patenka apynaujis 5-osios serijos BMW, kuris lengvai viršydamas leistiną greitį skrieja per estakadą vadinamojo Šeškinės kalno link. Netrukus slaptieji filmuotojai pričiumpa ir keletą maršrutinių taksi vairuotojų, vėliau dar vieną pažeidėją su „Subaru.

farai (britva)
.

Policijos patruliai - ir kaime jiems trukdo
Lietuvos policijos patruliai tariasi suradę "pažeidėją". Bizniuką sutrukdo drąsūs paaugliai, kurie pradeda filmuoti. Policininkas nieko nedaro, kad užkirstų pažeidimui kelią t.y. keiksmažodžių vartojimą viešoje vietoje - jam tai daryti NEAPSIMOKA, juk galima susitarti su vairuotoju - ir NAUDA ir MALONUMAS ! Policininkai patys KET 155.5 p. pažeidę stovi ant šaligatvio, tačiau savo pažeidimo "nemato" ir protokolo nesurašo. DĖL INFORMACIJOS RINKIMO F I L M A V I M O L R K O N S T I T U C I J A 25 straipsnis 1. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 2.Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 3.Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. 4.Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 5.Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS 4 straipsnis. Informacijos laisvė 1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 2) neleisti skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo metu buvo iškreiptas; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 4) publikacijas ar laidas skelbti savo pavarde, slapyvardžiu ar anonimiškai. 2. Niekas negali būti verčiamas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, platinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų informaciją. 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo; 4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo; 5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose; 6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi fiksuojant teisės pažeidimus ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580&p_query=&p_t r2=

Rusijos policija gaudo greičio mėgėjus Pabėgimas nuo policijos - Lenktynės
http://www.autos.netne.net Rusijos policija gaudo greičio mėgėjus Pabėgimas nuo policijos - Lenktynės Facebook: http://www.facebook.com/automobiliu.supirkimas#!/auto.dar.lt

Bega nuo policijos
Bega nuo policijos

Страшный трактор
Главное не нассать в скафандр!!!

Durni Mentai (Lithuanian Police)

Ziaurus Automobiliu Susidurimai Ir Avarijos
Ziaurus Automobiliu Susidurimai Ir Avarijos Padauzyk Savo Ekrana Su Destroy Desktop Smasher! v1 Atsisiusk Cia : https://rapidshare.com/files/3794735618/Destroy_Desktop_Game_v1.exe

Vilnius Off Season Trailer
Planuojamas 20-30min. dokumentinis filmas apie tai kas vyksta Vilniuje ne sezono metu. Gatvės driftas, trasos, saugumas, projektai ir visa kita tiesa apie drifto kultūrą. Informaciją dėl tikslios premjeros datos bei kitus tyzerius galite sekti Facebook puslpyje: http://www.facebook.com/NORBEFILMS Filmavo: Norbertas Daunoravičius / NORBEFILMS Vytenis Petrošius Papildoma video medžiaga: Tomas Baranauskas Mantas Jonas Mameniškis Garsą redagavo: Šarūnas Kazlauskas Music: Futurebound vs. Metrik - Brave New World

Plikledis
Plikledis Telsiuose

Mentai uzklimpo

Russia Car Crash Compilation 2

Daukšiai DragRace
DragRace daukšiuose liepos 5d. Vaz2106 VS BMW E30 chameleon.
Which car is faster? Which Car is Faster?

Similar 1/4 mile timeslips to browse:

2006 BMW M5 : 10.578 @ 130.190
Mike, Engine: V10, Tires: MT Drag Radial


2006 BMW M5 AWD Motorsports Nitrous: 10.908 @ 127.380
Mike, Engine: V10, Tires: MT Drag Radial


2013 BMW M5 : 11.073 @ 128.680
Kamil Wozowicz DTMHAUS, Engine: 4.4, Supercharger: no Turbos: yes Tires: stock


2013 BMW M5 F10 ASR Tuned: 11.321 @ 127.030
Abid , Tires: Stock


2013 BMW M5 : 11.383 @ 127.310
Kamil Wozowicz, Engine: 4.4, Supercharger: no Turbos: yes Tires: stock PSS


2013 BMW M5 F10 PP-Performance : 11.474 @ 124.740
HH.SRH, Engine: Stock, Turbos: Garrett (stock) Tires: Stock


2014 BMW M5 BMS Stage1 Tune: 11.493 @ 126.720
Terry Burger,


2010 BMW M5 : 11.544 @ 118.500
KenL, Engine: V10, Tires: 315/30-18 Hoosier drag radials


2006 BMW M5 Nitrous ASR: 11.581 @ 126.350
topsupra, Engine: V10, Tires: S03's


2006 BMW M5 Nitrous ASR: 11.652 @ 125.610
M5Ranger, Tires: Michelin PS 2


2001 BMW M5 M5 : 11.684 @ 122.440
Jason Cummins, Engine: 5.0, Supercharger: RMS Stage 2 SC


2010 BMW M5 : 11.699 @ 115.030
KenL, Tires: Hoosier 315/30-18 DRs; Hoosier A6 245/40-18


2014 BMW M5 Competition Package: 11.721 @ 124.050
Patrick,


2003 BMW M5 E39: 11.722 @ 121.040
Clemster, Engine: S62, Supercharger: ESS VT550 Kit - Vortech V3 Tires: Nitto 555R 285/35/18


2001 BMW M5 RMS STAGE 2 SUPERCHARGER: 11.736 @ 122.160
Jason X Cummins, Engine: Stock, Supercharger: RMS Stage 2 Tires: BFG Drag


2003 BMW M5 E39 Vortech V3: 11.779 @ 119.520
Clemster, Engine: S62, Supercharger: ESS VT550 Kit - Vortech V3 Tires: Nitto 555R 285/35/18


2003 BMW M5 E39 Dinan M5 S3: 11.795 @ 122.200
Thrilos5, Engine: Dinan S3, Supercharger: Dinan S3 Tires: Nitto NT-555R


2013 BMW M5 : 11.835 @ 120.870
Tom C, Engine: Stock, Turbos: Stock Tires: Factory Michelins


2003 BMW M5 Supercharged Vortech: 11.849 @ 118.680
Clemster, Engine: S62, Supercharger: Vortech V3 - ESS VT570 Tires: Nitto 555R 285/35/18


2010 BMW M5 : 11.865 @ 122.660
KenL, Engine: V10, Tires: 245 Hoosier A6/315 Drag radials


 


©2014 DragTimes - Disclaimer