Kundy's Ford Capri Palace

Koen has made a special Ford Capri for his collection. Koen heeft een bijzondere Ford Capri gemaakt voor bij zijn verzameling.

More Videos...


Sas style driving away #5a
Mr Kundy does it again with his Ford Capri Mk1,5 v8! Some nice drifting! Mr Kundy doet het weer met zijn Ford Capri Mk1,5 v8! Een paar mooie drifts.

Ford Anglia 100E old start
Luud has a new car, a 1958 Ford Anglia 100E. Will it run? Luud heeft een nieuwe auto, een Ford Anglia 100E uit 1958. Zou deze nog starten.

Sas style driving away #12
Thijs shows us what his '69 Ford Fairlane v8 can do. Bertus with his Chevy K30 also tries to burn some rubber. Thijs laat ons zien wat zijn '69 Ford Fairlane v8 kan. Bertus probeert met zijn Chevy K30 ook wat rubber achter te laten.

Rollgolf final jobs
The last jobs on our VW Rollgolf, next time we can do a new testdrive! De laatste klusjes aan onze VW Rollgolf, volgende keer kunnen we een 2de testrit doen!
Follow