Kundy's Ford Capri Palace

Koen has made a special Ford Capri for his collection. Koen heeft een bijzondere Ford Capri gemaakt voor bij zijn verzameling.

More Videos...


Opening beer bottles
Opening beer bottles with other bottles.. how do you open the last bottle? Bierflessen openmaken met andere flessen.. Hoe maak je dan de laatste fles open?

Rollgolf final jobs
The last jobs on our VW Rollgolf, next time we can do a new testdrive! De laatste klusjes aan onze VW Rollgolf, volgende keer kunnen we een 2de testrit doen!

Ford Anglia 100E old start
Luud has a new car, a 1958 Ford Anglia 100E. Will it run? Luud heeft een nieuwe auto, een Ford Anglia 100E uit 1958. Zou deze nog starten.

Sas style driving away #5a
Mr Kundy does it again with his Ford Capri Mk1,5 v8! Some nice drifting! Mr Kundy doet het weer met zijn Ford Capri Mk1,5 v8! Een paar mooie drifts.
Follow