Ford Capri 3.0l 1979

Me driving a 1979 Ford Capri 3 Litre at the West Limerick Vintage Club summer run 2009, VROOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM

More Videos...


Two Mk3 Capris Leaving a Car Meet
Two Mk3 Capri's Leaving a Local Meet Like the Facebook Page - www.facebook.com/mk1kieran Follow me on Twitter - www.twitter.com/mk1kieran Follow me on Instagram - www.instagram.com/Mk1Kieran

ford capri 2.8i having fun on the beach in southport
having a bit of fun on the beach in my 2.8i capri with janspeed Exhausts,

Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!

Legend: Ford Capri
Influx meets Francis Ellingworth, who has devoted his automotive existence to the Ford Capri - and who continues to use his Mark 3 2.0 Litre S as a daily drive. http://www.influx.co.uk/edition/legend-ford-capri/
Follow