Ford Capri Tribute THE BEST CAR EVER MADE!

A tribute the the best car made!

More Videos...


Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!

Capri Car Club
slide-show of members cars

Ford Capri Tribute
A Tribute To The Best Car Ever If U Want A Tribute To Anything Post A Comment

Legend: Ford Capri
Influx meets Francis Ellingworth, who has devoted his automotive existence to the Ford Capri - and who continues to use his Mark 3 2.0 Litre S as a daily drive. http://www.influx.co.uk/edition/legend-ford-capri/
Follow