Twin turbo chevette dyno

309 rwhp, 378 lb-ft @ 10psi

More Videos...


Chevette Turbo Motor Original
Chevette turbo Motor Original

Chevette 1.4 turbo com 2E 180cv
Chevette 1.4 turbo com 2E 180cv

Chevette Dl Turbo

Turbo LSX Chevette burnout
OKAY?
Follow