Ford Capri 2.9 turbo Speedometer

A bit slippery on third gear

More Videos...


Ford Capri 2.9 turbo Speedometer part 2
Still a bit slippery on lower gears

Skogenracing: Ford Capri 2.9 turbo on the road
Just driving around :)

Ford Capri with Holset turbocharger
Holset H1e turbo, Haltech F9, ported head, stock camshaft. Musik from: Dark Tranquillity

Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!
Follow