รถตัดอ้อย

รถตัดอ้อย สนใจติดต่อ โย081933หกห้าหนึ่งแปด

More Videos...


โครงการปลูกอ้อย นาโนออร์แกนิกส์ปลอดสาร HISTORY TIMELINE
ด้วยความเชื่อมั่นในประสิท ธิภาพจากการใช้ง­าน Smart Capsule Nano มาเป็นระยะเวลา ถึง 3 ปี เต็ม สิ้นสุดการรอคอยกับโครงการ ปลูกอ้อย ด้วยเทคโนโลยีนาโนออร์แกนิ กส์ปลอดสาร ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บข ้อมูลมาตลอด เกือบ 1 ปี เต็ม มาแรงตามคาดหมาย กับการรอคอยเกือบ 1ปี เต็ม ผลงานของ Nature Cap Smart Capsule Nano ( ชุด Triple Nano Organic Technology ) กับอ้อย พันธุ์ 477 โครงการปลูกอ้อย ด้วย SMART CAPSULE NANO ( TRIPLE NANO ORGANIC TECHNOLOGY ) ที่ไร่้อ้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ของ คุณ ธีรเดช กิจสำเร็จ เริ่มต้นโครงการในต้นเดือน ก.พ 2557 สิ้นสุดโครงการ เมื่อ 21 ม.ค 2558 ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก คุณธีรเดช และครอบครัว คาดการณ์ไว้ว่า น่าจะได้เพียง 20 ตัน / ไร่ ก็ถือว่าเกินมาตราฐานแล้ว แต่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้า จริงๆ กลับได้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 30 ตัน / ไร่ ( คำยืนยันจากทีมเก็บเกี่ยว ) Nature Cap Smart Capsule Nano ( ชุด Triple Nano Organic Technology ) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แห่งความเชื่อมั่นจริงๆ !!! ย่อปุ๋ยเม็ดเกรด A ชั้นดี ขนาด 1 กระสอบ 50 กิโล ให้เหลือเพียง 1 Smart Capsule เล็กๆ ด้วยเทคโนโลยีนาโนออเกนิกส ์ปลอดสาร 100 %!!! +++ ย่อราคาต้นทุนปุ๋ยเม็ดเกรด A ชั้นดี 1 กระสอบ 900-1,200 บาท ให้เหลือเพียง 16.59 บาท ( เฉลี่ยจาก ชุด Farmer Set ) ด้วยเทคโนโลยีนาโนออแกนิกส ์ปลอดสาร 100 % +++ +++ Nature Cap Smart Capsule Nano +++ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแคนา ดา ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับน าโน ที่สกัดจากธรรมชาติ 100% จาก Nano Center ช่วย ลดต้นทุน ปุ๋ย ยา แรงงาน เพิ่มผลผลิต ผลผลิตที่ได้ปลอดสาร ได้รับความนิยมสูงสุด ใน ยุโรป อเมริกา ออสเตเรีย อิสราเอล และ เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย ด้วยยอดจำหน่ายสูงถึง 1,000 ชุด / เดือน +++ เห็นผลความเปลี่ยนแปลงภายใ น 7 วัน เพราะเราใช้เทคโนโลยีชั้นส ูงระดับนาโน พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารร ะดับนาโนได้ทันท­­ี +++ NANO CENTER CALL : 088-0087579 WWW.NANOCENTER-THAILAND.WEEBLY.COM

รถตัดอ้อย พัฒนกิจ รุ่น PAT3500 ปี 54 คลิป 2(1/2) PAT Sugarcane Harvester
สนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์โ ทร 032 222 366 กดไลค์เพจเพื่อติดตามข่าวส ารรถตัดอ้อยพัฒนกิจทางเฟสบ ุ๊คได้ที่ https://www.facebook.com/patthailand2011 เข้าชมเว็บไซท์บริษัทพัฒนก ิจได้ที่ https://www.pat-thailand.com รถตัดอ้อยใหม่มือ1 ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติรา ยแรกในไทย มีฐานการผลิตภายในประเทศไท ย ด้วยแรงงานคนไทย 100% และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้ว ยฝีมือคนไทย โดยอาศัยประสบการณ์และความ รู้โดยตรงเกี่ยวกับเครื่อง จักรกลทางการเกษตรสำหรับชา วไร่อ้อยโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันตัวรถตัดอ้อยไ ด้ถูกนำระบบอัตโนมัติซึ่งเ ป็นการใช้ระบบไฟฟ้าและอิเล ็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทใน การช่วยควบคุมในการขับใช้ง านรถตัดอ้อย เพื่อความสะดวกสบายและใช้ง านได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร ็วแก่ผู้ขับใช้งาน ที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนด้ านการใช้พลังงานและการบริห ารจัดการการเก็บเกี่ยวอ้อย

Cane havester รถตัดอ้อย (นครสวรรค์ สตีล)
เยี่ยมชมการทำงาน รถตัดอ้อย ของ บริษัทนครสวรรค์ สตีล จำกัด (Cane Havester) NKS.co,.Ltd.

รถตัดอ้อย John Deere 3520
Follow