รถตัดอ้อย

รถตัดอ้อย สนใจติดต่อ โย081933หกห้าหนึ่งแปด

More Videos...


โครงการปลูกอ้อย นาโนออร์แกนิกส์ปลอดสาร HISTORY TIMELINE
ด้วยความเชื่อมั่นในประสิท ธิภาพจากการใช้ง­าน Smart Capsule Nano มาเป็นระยะเวลา ถึง 3 ปี เต็ม สิ้นสุดการรอคอยกับโครงการ ปลูกอ้อย ด้วยเทคโนโลยีนาโนออร์แกนิ กส์ปลอดสาร ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บข ้อมูลมาตลอด เกือบ 1 ปี เต็ม มาแรงตามคาดหมาย กับการรอคอยเกือบ 1ปี เต็ม ผลงานของ Nature Cap Smart Capsule Nano ( ชุด Triple Nano Organic Technology ) กับอ้อย พันธุ์ 477 โครงการปลูกอ้อย ด้วย SMART CAPSULE NANO ( TRIPLE NANO ORGANIC TECHNOLOGY ) ที่ไร่้อ้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ของ คุณ ธีรเดช กิจสำเร็จ เริ่มต้นโครงการในต้นเดือน ก.พ 2557 สิ้นสุดโครงการ เมื่อ 21 ม.ค 2558 ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก คุณธีรเดช และครอบครัว คาดการณ์ไว้ว่า น่าจะได้เพียง 20 ตัน / ไร่ ก็ถือว่าเกินมาตราฐานแล้ว แต่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้า จริงๆ กลับได้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 30 ตัน / ไร่ ( คำยืนยันจากทีมเก็บเกี่ยว ) Nature Cap Smart Capsule Nano ( ชุด Triple Nano Organic Technology ) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แห่งความเชื่อมั่นจริงๆ !!! ย่อปุ๋ยเม็ดเกรด A ชั้นดี ขนาด 1 กระสอบ 50 กิโล ให้เหลือเพียง 1 Smart Capsule เล็กๆ ด้วยเทคโนโลยีนาโนออเกนิกส ์ปลอดสาร 100 %!!! +++ ย่อราคาต้นทุนปุ๋ยเม็ดเกรด A ชั้นดี 1 กระสอบ 900-1,200 บาท ให้เหลือเพียง 16.59 บาท ( เฉลี่ยจาก ชุด Farmer Set ) ด้วยเทคโนโลยีนาโนออแกนิกส ์ปลอดสาร 100 % +++ +++ Nature Cap Smart Capsule Nano +++ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแคนา ดา ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับน าโน ที่สกัดจากธรรมชาติ 100% จาก Nano Center ช่วย ลดต้นทุน ปุ๋ย ยา แรงงาน เพิ่มผลผลิต ผลผลิตที่ได้ปลอดสาร ได้รับความนิยมสูงสุด ใน ยุโรป อเมริกา ออสเตเรีย อิสราเอล และ เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย ด้วยยอดจำหน่ายสูงถึง 1,000 ชุด / เดือน +++ เห็นผลความเปลี่ยนแปลงภายใ น 7 วัน เพราะเราใช้เทคโนโลยีชั้นส ูงระดับนาโน พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารร ะดับนาโนได้ทันท­­ี +++ NANO CENTER CALL : 088-0087579 WWW.NANOCENTER-THAILAND.WEEBLY.COM

John Deere w3520 Thailand
John Deere w3520 Thailand

รถตัดอ้อย พัฒนกิจ รุ่น PAT3500 รถปี 56 งานตัดอ้อยไฟไหม้
กดไลค์เพจเพื่อติดตามข่าวส ารรถตัดอ้อยพัฒนกิจทางเฟสบ ุ๊คได้ที่ https://www.facebook.com/patthailand2011 เข้าชมเว็บไซท์บริษัทพัฒนก ิจได้ที่ https://www.pat-thailand.com หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์โ ทร 032 222 366 รถตัดอ้อยใหม่มือ1 ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติรา ยแรกในไทย มีฐานการผลิตภายในประเทศไท ย ด้วยแรงงานคนไทย 100% และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้ว ยฝีมือคนไทย โดยอาศัยประสบการณ์และความ รู้โดยตรงเกี่ยวกับเครื่อง จักรกลทางการเกษตรสำหรับชา วไร่อ้อยโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันตัวรถตัดอ้อยไ ด้ถูกนำระบบอัตโนมัติซึ่งเ ป็นการใช้ระบบไฟฟ้าและอิเล ็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทใน การช่วยควบคุมในการขับใช้ง านรถตัดอ้อย เพื่อความสะดวกสบายและใช้ง านได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร ็วแก่ผู้ขับใช้งาน ที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนด้ านการใช้พลังงานและการบริห ารจัดการการเก็บเกี่ยวอ้อย

รถไถไทยทำA2/1
ปรับหน้าดินแปลงนาให้เสมอก ัน......ครัช
Follow