รถตัดอ้อย

รถตัดอ้อย สนใจติดต่อ โย081933หกห้าหนึ่งแปด

More Videos...


รถตัดอ้อยประกายดาว

ขาย รถตัดอ้อย
ติดต่อ 0850505267

โครงการปลูกอ้อย นาโนออร์แกนิกส์ปลอดสาร HISTORY TIMELINE
ด้วยความเชื่อมั่นในประสิท ธิภาพจากการใช้ง­าน Smart Capsule Nano มาเป็นระยะเวลา ถึง 3 ปี เต็ม สิ้นสุดการรอคอยกับโครงการ ปลูกอ้อย ด้วยเทคโนโลยีนาโนออร์แกนิ กส์ปลอดสาร ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บข ้อมูลมาตลอด เกือบ 1 ปี เต็ม มาแรงตามคาดหมาย กับการรอคอยเกือบ 1ปี เต็ม ผลงานของ Nature Cap Smart Capsule Nano ( ชุด Triple Nano Organic Technology ) กับอ้อย พันธุ์ 477 โครงการปลูกอ้อย ด้วย SMART CAPSULE NANO ( TRIPLE NANO ORGANIC TECHNOLOGY ) ที่ไร่้อ้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ของ คุณ ธีรเดช ( โจ ) เริ่มต้นโครงการในต้นเดือน ก.พ 2557 สิ้นสุดโครงการ เมื่อ 21 ม.ค 2558 ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก คุณธีรเดช และครอบครัว คาดการณ์ไว้ว่า น่าจะได้เพียง 20 ตัน / ไร่ ก็ถือว่าเกินมาตราฐานแล้ว แต่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้า จริงๆ กลับได้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 30 ตัน / ไร่ ( คำยืนยันจากทีมเก็บเกี่ยว ) Nature Cap Smart Capsule Nano ( ชุด Triple Nano Organic Technology ) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แห่งความเชื่อมั่นจริงๆ !!! ย่อปุ๋ยเม็ดเกรด A ชั้นดี ขนาด 1 กระสอบ 50 กิโล ให้เหลือเพียง 1 Smart Capsule เล็กๆ ด้วยเทคโนโลยีนาโนออเกนิกส ์ปลอดสาร 100 %!!! +++ ย่อราคาต้นทุนปุ๋ยเม็ดเกรด A ชั้นดี 1 กระสอบ 900-1,200 บาท ให้เหลือเพียง 16.59 บาท ( เฉลี่ยจาก ชุด Farmer Set ) ด้วยเทคโนโลยีนาโนออแกนิกส ์ปลอดสาร 100 % +++ +++ Nature Cap Smart Capsule Nano +++ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแคนา ดา ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับน าโน ที่สกัดจากธรรมชาติ 100% จาก Nano Center ช่วย ลดต้นทุน ปุ๋ย ยา แรงงาน เพิ่มผลผลิต ผลผลิตที่ได้ปลอดสาร ได้รับความนิยมสูงสุด ใน ยุโรป อเมริกา ออสเตเรีย อิสราเอล และ เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย ด้วยยอดจำหน่ายสูงถึง 1,000 ชุด / เดือน +++ เห็นผลความเปลี่ยนแปลงภายใ น 7 วัน เพราะเราใช้เทคโนโลยีชั้นส ูงระดับนาโน พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารร ะดับนาโนได้ทันท­­ี +++ NANO CENTER CALL : 088-0087579 WWW.NANOCENTER-THAILAND.WEEBLY.COM

John Deere w3520 Thailand
John Deere w3520 Thailand
Follow