รถตัดอ้อย

รถตัดอ้อย สนใจติดต่อ โย081933หกห้าหนึ่งแปด

More Videos...


รถตัดอ้อย AUSTOFT ไร่อ้อย น องุ่น3 (ขับโดยหวย)
รถตัดอ้อย AUSTOFT ไร่อ้อย น องุ่น3 (ขับโดยหวย)

รถตัดอ้อย Austoft A4000
เครื่อง 175 แรงม้า

รถตัดอ้อยไทย SIAMAG
นี่คือ รถตัดอ้อยที่พัฒนาโดยชาวไร ่อ้อย โดยการใช้หลักการพัฒนาจาก ขนาดลักษณะพื้นที่การปลูกอ ้อยของประเทศไทยเป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการใช้ร ถตัดอ้อยจากต่างประเทศ

ตัดอ้อยล้มที่ภูเขียว
รถตัดอ้อย John deere w3520 ตัดสาธิตให้ชาวไร่ที่มาจาก เวียดนามดูครับ สภาพแปลงอ้อยที่เห็น เป็นแปลงอ้อยที่เจ่้าของทิ ้งไม่ตัดแล้วครับ อ้อยล้มมาก ทางTKE จึงเอารถตัดไปตัดสาธิตให้ด ูครับ
Follow