Mercedes-benz 300 TDT Black Smoke Racing 7mm

http://www.garaget.org/?car=258277

More Videos...


300D Mynä steg två
Uppdaterad med mynä 8mm pump, hx40, extraktorgrenrör och Intercooler.

mercedes superturbo coldstart.
coldstart -20 no heater.

Mercedes-Benz 300TDT Burnout

Elias Mercedes 300d Burnout superpump Dieselmeken
Prövades lite lätt dagarna efter ett besök hos Dieselmeken som fixade pumpen. Bilen körs på bara 1,5 bars ladd i dagsläget medans pumpen levererar soppa för det dubbla. Men kommer höja laddet så fort stödlagret är utbytt och insuget lagat. Förare okänd :)
Follow