ทำรถไฟฟ้าใช้เอง


More Videos...


รถยนต์พลังงานไฟฟ้าวิ่งนานกว่าเดิม Voice TV

การทํารถไฟฟ้าใช้เอง

จักรยานกับเจนเรเตอร์ตัวใหม่

รถพลังงานไฟฟ้าทำเอง โดย HS3UKA
รถไฟฟ้าทำเอง HS3UKA ขับโดย HS3SOC คันแรกยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท ่าไหร่ นักศึกษาที่สนใจทำเล่นที่บ ้านลองออกแบบให้สมบูรณ์ขึ้ น คันนี้ใช้งบประมาณเกือบ 6000 บาท เฉพาะโครงสร้างและวงจร ยังไม่รวมแบตเตอรี่และมอเต อร์
Follow