ทำรถไฟฟ้าใช้เอง


More Videos...


การทํารถไฟฟ้าใช้เอง

รถพลังงานไฟฟ้าทำเอง โดย HS3UKA
รถไฟฟ้าทำเอง HS3UKA ขับโดย HS3SOC คันแรกยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท ่าไหร่ นักศึกษาที่สนใจทำเล่นที่บ ้านลองออกแบบให้สมบูรณ์ขึ้ น คันนี้ใช้งบประมาณเกือบ 6000 บาท เฉพาะโครงสร้างและวงจร ยังไม่รวมแบตเตอรี่และมอเต อร์

จากชายไร้ค่า มาเป็นนักประดิษฐ์
จากคนที่คิดอยากจะฆ่าตัวตา ย เพราะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ าหมดความหมายที่ต้องพิการ แต่จากคำพูดของทหารฃไปรบจน พิการท่านหนึ่ง ทำให้วันนี้ของลุงทม หรือชื่อเต็มๆว่าลั่นทม ชาวสุพรรณบุรี พลิกผันชีวิตตนเองในวันนั้ น มาเป็นผู้ให้โอกาสกับชีวิต คนอื่น ด้วยการเป็นช่างทำรถเข็นใน แบบประหยัดให้กับคน

รถยนต์ไฟฟ้า บ้านนารุ่ง
เป็นโปรเจ็ค ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ทำขึ้นที่บ้านนารุ่ง โดยนายอดิศักดิ์ คงสุบรรณ์ ยังไม่สมบูรณ์ลองทดสอบความ เร็วและสมรรถนะ
Follow