ทำรถไฟฟ้าใช้เอง


More Videos...


จักรยานไฟฟ้า โดยอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม , Electric Bicycle by ATSN nakhonphanom
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผอ.โรงเรียนฯ โชว์ " จักรยานไฟฟ้า " ซึ่งเป็นผลงานหนึ่งของคณะอ าจารย์นักเรียน ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิ คนครพนม

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าวิ่งนานกว่าเดิม Voice TV

Electric Scooter project, World lightest electric scooter ~5kg.
Electric scooter project. The scooter of tomorrow. http://www.youtube.com/watch?v=y1orjHGmjeo new electric car project. This is gangnam style scooter. It is most lightest electric scooter i ever seen on youtube. For more projects please visit my website http://www.masinaelectrica.com Motor :EMAX 29V 1200w dc brushless motor (used only ~300W) Battery: 5Ah Li-Polymer 30C discharge. Controller : Mystery 60A Gear: 1:5 ratio from electric screwdriver . Weight:~ 5kg Max Speed 20Km/h measured with GPS. Construction time ~ 4 hours. Please do not forget to subscribe to my homemade electric scooter. I also built an electric go kart, please visit my videos.

รถยนต์ไฟฟ้า บ้านนารุ่ง
เป็นโปรเจ็ค ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ทำขึ้นที่บ้านนารุ่ง โดยนายอดิศักดิ์ คงสุบรรณ์ ยังไม่สมบูรณ์ลองทดสอบความ เร็วและสมรรถนะ
Follow