ทำรถไฟฟ้าใช้เอง


More Videos...


การทํารถไฟฟ้าใช้เอง

รถพลังงานไฟฟ้าทำเอง โดย HS3UKA
รถไฟฟ้าทำเอง HS3UKA ขับโดย HS3SOC คันแรกยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท ่าไหร่ นักศึกษาที่สนใจทำเล่นที่บ ้านลองออกแบบให้สมบูรณ์ขึ้ น คันนี้ใช้งบประมาณเกือบ 6000 บาท เฉพาะโครงสร้างและวงจร ยังไม่รวมแบตเตอรี่และมอเต อร์

รถไฟฟ้า 4 ล้อ ของมหาแซม Traffic Car (Battery Car)
รถพลังงานไฟฟ้า ผมประดิษฐ์รถไฟฟ้าใช้เองคร ับ เป็นรถที่ใช้พลังงานแบตเตอ รี่ ไม่ง้อน้ำมัน ปลอดมลพิษ รถไฟฟ้าคันแรกของผม รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จ ากเว็บผมนะครับที่ http://www.mahamodo.com/webmaster_special/yymmdd_text/25510816.aspx?id=37

ฝ่ามรสุม เพชรพันล้าน 1 [Part 1]
เจาะใจเทปนี้สัมผัสกับเรื่ องชีวิตที่เข้ามข้น ผ่านร้อน ผ่านหนาวมามากมาย แม้กระทั่งถูกขู่ฆ่า เธอคือหญิงแกร่งแห่งวงการอ ัญมณีเมืองไทย คุณต๊ะ ทรงกลด พยัคฆาภรณ์ ติดตามเรื่องราวที่จะต้องท ำให้คุณมีแรงบันดาลใจและหั นกลับมาทบทวนตัวเองได้อย่า งดี อยู่ในเจาะใจเทปนี้ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554
Follow