ทำรถไฟฟ้าใช้เอง


More Videos...


รถยนต์พลังงานไฟฟ้าวิ่งนานกว่าเดิม Voice TV

ยูพีเอสเป็นอินเวอร์ทเตอร์1
เทคนิค วิธีการแปลงยูพีเอส เก่า ที่แบตเตอรี่ภายใน เสือมแล้ว ให้เป็นเครื่องแปลงไฟจากแบ ตเตอรี่ 12 โวลท์เป็นไฟ 220 โวลท์ อย่างง่าย เพื่อใช้งานแทนอินเวิอร์ทเ ตอร์ของโซลาร์เซลล์ สาธิตโดย อ. หนึ่ง มวกเหล็ก ที่ บางระจัน สิงห์บุรี ศูนย์พี่อำนวย น้ำส้มควันไม้

การทํารถไฟฟ้าใช้เอง

จักรยานกับเจนเรเตอร์ตัวใหม่
Follow